Skočiť na hlavný obsah

Personálne zabezpečenie katedry

  Meno, priezvisko, tituly Č.m. Klapka E-mail
Vedúca katedry doc. Ing. Kačmariková Margaréta, PhD., MPH - VUPCH 306 443 margareta.kacmarikova [at] truni.sk
Zástupkyňa vedúceho katedry
Študijný poradca

(konzultácie po mailovej dohode)
PhDr. Machajová Michaela, PhD., MPH - VUPCH 306  443 michaela.machajova [at] truni.sk
Tajomníčka a koordinátorka Erasmus+ PhDr. Grendová Kristína, PhD., MPH - VUPCH 223 491  kristina.grendova [at] truni.sk
Katedrový správca MAIS Mgr. Rafajdus Michal, PhD., MPH - VUPCH 222 452  michal.rafajdus [at] truni.sk
Koordinátoka praxe PhDr. Pekarčíková Jarmila, PhD., MPH - VUPCH 328 412 jarmila.pekarcikova [at] truni.sk
Sekretariát Mgr. Nováková Marcela 204 470 marcela.novakova [at] truni.sk
         
Zamestnanci prof. PhDr. Majdan Marek, MSc. PhD. - VUPCH 223 491 marek.majdan [at] truni.sk
  prof. MUDr. Rusnák Martin, CSc. - VUPCH 223 491 martin.rusnak [at] truni.sk
  prof. MUDr. Rusnáková Viera,  CSc. MBA. - VUPCH 328  412 viera.rusnakova [at] truni.sk
Kariérová poradkyňa
(konzultácie po mailovej dohode)
doc. PhDr. Kállayová Daniela, PhD., MPH - VUPCH 223 491 daniela.kallayova [at] truni.sk
  doc. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH univ. profesor - VUPCH 328 412 robert.ochaba [at] truni.sk
  Mgr. Melichová Juliana, PhD. - VUPCH 222 402 juliana.melichova [at] truni.sk
  Mgr. Dominika Plančíková, PhD., MPH - VUPCH 222 402 dominika.plancikova [at] truni.sk
  doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD. - VUPCH 131   adriana.krsakova [at] truni.sk
  PhDr. Patrik Sivčo, PhD. - VUPCH 222 402 patrik.sivco [at] truni.sk
  MUDr. Marián Streško, PhD. - VUPCH     marian.stresko [at] truni.sk
  prof. MUDr. Ondrušová Adriana, PhD., MPH - VUPCH 131   adriana.ondrusova [at] truni.sk
  RNDr. Letanovský Peter, MPH.     peter.letanovsky [at] truni.sk
emeritný profesor prof. MUDr. Chmelík Bohumil, PhD. 131    
         
Interní doktorandi Mgr. Vanesa Chebenová  CEMIP   vanesa.chebenova [at] tvu.sk
  Mgr. Adriana Lutišanová A107 426 adriana.lutisanova [at] tvu.sk