Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Harmonogram akademického roka

  Harmonogram akademickeho roka 2019 / 2020

  Harmonogram akademickeho roka 2018 / 2019

  Harmonogram akademickeho roka 2017 / 2018

 

HARMONOGRAM ŠTÚDIA FAKULTY ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE NA AKADEMICKÝ ROK 2018 – 2019

 
 

ZIMNÝ SEMESTER

 

KATEDRA OŠETROVATEĽSTVA

Výučbové obdobie:10.9.2018 – 14.12.2018 (14týždňov)

Súvislá klinická prax:

1.ročník denná forma: 4.- 8.2.2019 (40 hodín)

1.ročník externá forma: podľa akreditovaného študijného programu sa prax ešte nerealizuje

2. ročník denná forma:4.- 8.2.2019 (40 hodín)

2.ročník externá forma: 17.- 21.12.2018 (40 hodín)

3.ročník denná forma: 28.1.- 1.2.2019 (40 hodín)

3. ročník externá forma:28.1. – 1.2.2019 (40 hodín)

Zmeny termínov Súvislej klinickej praxe si katedra vyhradzuje v prípade organizačných zmien.

Skúškové obdobie:17.12.2018 – 08.2.2019

Skúškové obdobie 3. ročník denné: 17.12.2018 – 1.2.2019

 

KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE

Výučbové obdobie: 24. 9. 2018 – 15. 12. 2018

Skúškové obdobie: 17. 12. 2018 – 9. 2. 2019

SPV: 17. 9. 2018 – 21. 9. 2018

 

Externé magisterské štúdium:

Štátne záverečné skúšky – riadny termín Mgr.: 15. 1. 2019

Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP: do 31. 10.2018

Štátne záverečné skúšky – 1. opravný termín:5. 2. 2019

Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP: do25. 1. 2019

Štátne záverečné skúšky – 2. opravný termín:22. 5. 2019

Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP: do 1. 4. 2019

Zverejnenie tém záverečných prác: 31. 1. 2019

 

KATEDRA  LABORATÓRNYCH  VYŠETROVACÍCH  METÓD  V ZDRAVOTNÍCTVE

Výučbové obdobie: 24. 9. 2018 – 14. 12. 2018

Skúškové obdobie: 15. 12. 2018 – 15. 2. 2019

Odborná prax pre 2. a 3. ročník Bc. štúdia: podľa informácií na stránke katedry

3. roč. Mgr. štúdium externá forma:

Štátne záverečné skúšky - riadny termín: 8. 1. 2019

Nahratie záverečných prác do systému EZP a odovzdanie: do 30. 10. 2018

 

Štátne záverečné skúšky - 1. opravný termín: 22. 1. 2019

Nahratie záverečných prác do systému EZP a odovzdanie: do 15. 1. 2019

 

Štátne záverečné skúšky - 2. opravný termín: 5. 2. 2019

Nahratie záverečných prác do systému EZP a odovzdanie: do 29. 1. 2019

 

KATEDRA VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

Výučbové obdobie:24. 9. 2018-15. 12. 2018

Skúškové obdobie: 16. 12. 2018 - 9. 2. 2019

Zápis MPH: 17. 9. 2018

Výučbové obdobie MPH 1.r., 2.r., 3.r.:17.9. - 21. 9. 2018

Praktická výučba na RÚVZ: podľa informácií zverejnených na web. stránke katedry

Mgr. externé – zimný semester

Štátne záverečné skúšky – riadny termín:10.1.2019

Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP:do 30.11.2018

Štátne záverečné skúšky – 1. opravný termín: 23.1.2019

Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP:do 18.1.2019

 

LETNÝ SEMESTER

 

KATEDRA OŠETROVATEĽSTVA

Výučbové obdobie 1. a 2. ročník:11. 2. – 17. 5. 2019 (14 týždňov)

Výučbové obdobie 3. ročník:4. 2. – 26.4. 2019

Skúškové obdobie 1.a 2. ročník: 20.5. – 28.6. 2019

Skúškové obdobie 3. ročník: 29.4.-10.5.2019

Súvislá klinická prax:

1. ročník denná forma: 20.5.- 14.6. 2019 (160 hodín)

1. ročník externá forma: podľa akreditovaného študijného programu sa prax ešte nerealizuje

2. ročník denná forma: 27.5.- 21.6. 2019 (160 hodín)

2. ročník externá forma: 3.6.- 28.6. 2019 (160 hodín)

3. ročník – 4.2. – 8.2.2019 (55 hodín) a počas výučby letného semestra (505 hod.)

3. ročník externá forma: 3.6. – 28.6.2019 (160 hodín)

Prázdninová klinická prax: prípadné zmeny podľa rozpisu na: http://fzsp.truni.sk/katedra-osetrovatelstva (realizuje sa v mesiacoch júl alebo august 2019)

1. ročník denná forma: 160 hodín

1. ročník externá forma: podľa akreditovaného študijného programu sa prax ešte nerealizuje

2. ročník denná forma: 150 hodín

2. ročník externá forma:160 hodín

3. ročník denná forma: podľa akreditovaného študijného programu sa prax nerealizuje

3. ročník externá forma: 150 hodín

 • Zmeny termínov Súvislej klinickej praxe si katedra vyhradzuje v prípade organizačných zmien.
 • V dňoch priebehu Súvislej klinickej praxe (SKP) prebieha skúšanie študentov až pojej skončení v daný deň.
 • Termín na odovzdanie zmluvy pre Súvislú alebo Prázdninovú klinickú prax v mieste bydliska študenta:do 31.3. 2019.

 

Štátne záverečné skúšky – riadny termín:

Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP:do 31.3. 2019

Praktické: 20.5. -22.5. 2019

Teoretické: 23.- 24.5. 2019

Štátne záverečné skúšky – 1. opravný termín:

Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP:do 31.5. 2019

Praktické: 18.6. 2019

Teoretické: 19. 6. 2019

Štátne záverečné skúšky – 2. opravný termín:

Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP:do 30. 6. 2019

Praktické: 27.8. 2019

Teoretické: 28.8. 2019

 

KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE

Výučbové obdobie:11. 2. 2019 – 4. 5. 2019

Skúškové obdobie:6. 5. 2019 – 30. 6. 2019

SPV:4. 2. 2019 – 8. 2. 2019

Štátne záverečné skúšky:

Denné štúdium, riadny termín Mgr.: 21., 22. 5. 2019

Externé štúdium 2. opravný termín Mgr.: 22. 5. 2019

 

Denné štúdium. riadny termín Bc.: 28. 5. 2019

Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP:do: 1.4.2019

Štátne záverečné skúšky opravné Bc., Mgr.:

Štátne záverečné skúšky – 1. opravný termín:25. 6. 2019

Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP: do14. 6. 2019

Štátne záverečné skúšky – 2. opravný termín:21. 8. 2019

Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP:do 5. 8. 2019

 

KATEDRA LABORATÓRNYCH VYŠETROVACÍCH METÓD V ZDRAVOTNÍCTVE

Výučbové obdobie: 18. 2. 2019 – 10. 5. 2019

Skúškové obdobie pre 1. a 2. ročník: 13. 5. 2019 – 30. 6. 2019

Skúškové obdobie - končiace ročníky: 6. 5. 2019 - 24. 5. 2019

1. ročník Bc. štúdia - bloková výučba praktických cvičení z predmetov Biochémia, Biológia a Genetika: 4. 2. – 15. 2. 2019

Odborná prax pre 2. a 3. ročník Bc. štúdia: podľa informácií na stránke katedry

Štátne záverečné skúšky – riadny termín: 3. 6. 2019- 7. 6. 2019

Nahratie záverečných prác do systému EZP a odovzdanie: do 8. 4. 2019

Štátne záverečné skúšky-1.opravný termín: 25. 6. 2019-26. 6. 2019

Nahratie záverečných prác do systému EZP a odovzdanie: do 17. 6. 2019

Štátne záverečné skúšky-2.opravný termín: 21. 8. 2019-22. 8. 2019

Nahratie záverečných prác do systému EZP a odovzdanie: do 24. 7. 2019

 

KATEDRA VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

Výučbové obdobie: 11.2. 2019 – 3.5. 2019

Skúškové obdobie: 6. 5. 2019 – 30. 6. 2019

Skúškové obdobie končiace ročníky: 6. 5. 2019 – 22. 5. 2019

Výučbové obdobie MPH 1.r., 2.r., 3.r.: 4. 2. 2019 -8. 2. 2019

Bc. - Mgr. denné štúdium

Štátne záverečné skúšky -riadny termín:

Mgr.: 28.5.-30.5. 2019

Bc.: 4.6. – 6.6. 2019

Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP:do 31.3.2019

Štátne záverečné skúšky -1. opravný termín: 26. 6. 2019

Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP: do 14.6. 2019

Štátne záverečné skúšky -2. opravný termín: 21. 8. 2019

Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP:do 9.8. 2019

Externé štúdium Mgr.

Štátne záverečné skúšky – 2. opravný termín: 29.5.2019

Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP:do 29.4.2019

Ukončenie MPH

Odovzdanie záverečných prác:26.4.2019

Štátne záverečné skúšky - riadny termín: 19.6.-20.6. 2019

Opravný termín: Na opakovaniešpecializačnej skúšky sa môže účastník špecializačného štúdia prihlásiť najskôr o šesť mesiacov. Za opakovanie špecializačnej skúšky uhradí účastník špecializačného štúdia príslušný správny poplatok. Termín: január 2020

 

Harmonogram v rámci ŠO 2018/19

September

 • Školenia novoprijatých študentov (študenti 1. ročníkov) na prácu s univerzitnými IS, informácie o štúdiu, CPŠ, knižnica, ŠO: 03.07.2018 - 07.09.2018
 • Doktorandské štúdium: 
Zápis študentov do 1. ročníka
 • Termín odovzdania minimových (teoretických) a záverečných dizertačných prác - 30.9.2018
 • VENI SANCTE -24.9.2018
 • 26.9. 2018 Slávnostná Imatrikulácia
 • Zápis na špecializačné štúdium MPH:17.9.2018
 • Výučba ZS MPH -1r., 2r., 3r.:17.9.2018-21.9.2018
 • Nahratie tém záverečných prác do systému MAIS
 • Gaudeamus Nitra 2018: 26. - 27. 9. 2018

Október

 • Príprava na 22. ročník veľtrhu štúdia a kariéry AKADÉMIA & VAPAC  9.-11.10.2018

November

 • Konanie rigoróznych skúšok a obhajob

 • Konanie dizertačných skúšok a obhajob
 • Týždeň vedy a techniky 5.11.2018-9.11.2018
 • Zverejnenie tém záverečných prác

December - Január

 • Termín odovzdania minimových (teoretických) prác: do 16.1. 2019

 • Štátne záverečné skúšky Mgr. externé - riadny termín
 • Štátne záverečné skúšky Mgr. externé - opravný termín
 • Deň otvorených dverí 23.1. 2019

Február

 • Výučba LS MPH -1r., 2r., 3.r.: 4. 2. - 8. 2. 2019
 • Ukončenie zápisu hodnotenia študentov do systému MAIS – do 9.2.2019
 • Štátne záverečné skúšky Mgr. externé - opravný termín

Marec

 • Odovzdanie záverečných prác a nahratie do systému EZP – podľa rozpisov jednotlivých katedier
 • Konanie rigoróznych skúšok a obhajob
 • Konanie dizertačných skúšok a obhajob
 • Týždeň fakulty 11.3. 2018-15.3. 2018

Apríl

 • Fakultné kolo ŠVOČ
 • Odovzdanie záverečných dizertačných prác do 30.4. 2019
 • Veľkonočné prázdniny 17.4.-23.4.2019
  • Predzápis povinne voliteľných a výberových predmetov
 • Zápis povinne voliteľných a výberových predmetov

Máj

 • Odovzdanie prihlášok na doktorandské štúdium do 15. 5. 2019
 • TE DEUM - 9.5.2019
 • Štátne záverečné skúšky

Jún

 • Prijímacie konanie uchádzačov do Bc. stupňa: do 30.6.2019
 • Prijímacie konanie na doktorandské štúdium: 30.6.2019
 • Štátne záverečné skúšky

 • Promócie absolventov Mgr. štúdia
24.6. 2018-28.6. 2019
 • Schválenie tém záverečných prác pre ročníky končiace v akademickom roku 2019/2020
 • Výročné hodnotenie doktoranda: do 30.6.2019

 • Konanie obhajob (doktorandi)

 • Opravné termíny štátnych záverečných skúšok
 • Ukončenie zápisu hodnotenia študentov do systému MAIS za letný semester do 30.6. 2019
 • Promócie absolventov Bc. štúdia

Júl

 • Zápis študentov, prijímacie konanie do Mgr. stupňa štúdia, odvolacie konanie

August

 • Opravné termíny štátnych záverečných skúšok

 • Obhajoba dizertačných prác PhD. študentov