Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Harmonogram akademického roka

  Harmonogram akademickeho roka 2018 / 2019

  Harmonogram akademickeho roka 2017 / 2018

 

HARMONOGRAM ŠTÚDIA FAKULTY ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE NA AKADEMICKÝ ROK 2017 – 2018

 

ZIMNÝ SEMESTER

 

KATEDRA OŠETROVATEĽSTVA

Výučbové obdobie:11.9. 2017 – 15.12. 2017 (14týždňov)

Súvislá klinická prax:

 • 1.ročník denná forma: 5.- 9.2. 2018 (40 hodín)
 • 1.ročník externá forma: podľa akreditovaného študijného programu sa prax ešte nerealizuje
 • 2. ročník denná forma:5.- 9.2. 2018 (40 hodín)
 • 2.ročník externá forma: 18.- 22.12. 2017 (40 hodín)
 • 3.ročník denná forma: 29.1.- 9.2. 2018 (80 hodín)

Zmeny termínov Súvislej klinickej praxe si katedra vyhradzuje v prípade organizačných zmien.

Skúškové obdobie:16.12. 2017 – 10.2. 2018

 

KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE

Výučbové obdobie:   25. 9. 2017 – 16. 12. 2017

Skúškové obdobie:    16. 12. 2017 – 10. 2. 2018

 

KATEDRA  LABORATÓRNYCH  VYŠETROVACÍCH  METÓD  V ZDRAVOTNÍCTVE

Výučbové obdobie: 25.9. 2017 – 15.12. 2017

Skúškové obdobie:16.12. 2017 – 10.2. 2018

Odborná prax pre 2. a 3. ročník Bc. štúdia: podľa informácií na stránke katedry

 

KATEDRA VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

Výučbové obdobie:  25.09. 2017-15.12. 2017

Skúškové obdobie:  16.12. 2017- 10.02. 2018

Praktická výučba na RÚVZ: podľa informácií zverejnených na web. stránke katedry

 

 

LETNÝ SEMESTER

 

KATEDRA OŠETROVATEĽSTVA

Výučbové obdobie: 1. a 2. ročník:12. 2. – 18. 5. 2018

3. ročník:12. 2. – 27.4. 2018

Skúškové obdobie: 1.a 2. ročník: 21.5. – 30.6. 2018

Skúškové obdobie 3. ročník: 30.4.-11.5.2018

Súvislá klinická prax:

 • 1. ročník denná forma: 21.5.- 15.6. 2018 (160 hodín)
 • 1. ročník externá forma: podľa akreditovaného študijného programu sa prax ešte nerealizuje
 • 2. ročník denná forma: 28.5.- 22.6. 2018 (160 hodín)
 • 2. ročník externá forma: 4.6.- 29.6. 2018 (160 hodín)
 • 3. ročník – počas výučby letného semestra (400 hodín)

Prázdninová klinická prax: prípadné zmeny podľa rozpisu na: http://fzsp.truni.sk/katedra-osetrovatelstva ( realizuje sa v mesiacoch júl alebo august 2018)

 • 1. ročník denná forma: 160 hodín
 • 2. ročník denná forma: 150 hodín
 • 1. ročník externá forma: podľa akreditovaného študijného programu sa prax ešte nerealizuje
 • 2. ročník externá forma:160 hodín

 

Poznámky: Zmeny termínov Súvislej klinickej praxe si katedra vyhradzuje v prípade organizačných zmien.

•v dňoch priebehu Súvislej klinickej praxe (SKP) prebieha skúšanie študentov až pojej skončení v daný deň,

•termín na odovzdanie zmluvy pre Súvislú alebo Prázdninovú klinickú prax v mieste bydliska študenta do 31.3. 2018.

 

Štátne záverečné skúšky – riadny termín:

Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP do 31.3. 2018

Praktické: 22.5. -23.5. 2018

Teoretické: 24.- 25.5. 2018

 

Štátne záverečné skúšky – 1. opravný termín:

Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP do 31.5. 2018

Praktické: 19.6. 2018

Teoretické: 20. 6. 2018

 

Štátne záverečné skúšky – 2. opravný termín:

Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP do 30. 6. 2018

Praktické: 22.8. 2018

Teoretické: 23.8. 2018

 

KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE

Výučbové obdobie:   12.2. 2018– 5. 5. 2018

Skúškové obdobie:    7. 5. 2018 – 30.6. 2018

 

Štátne záverečné skúšky – riadny termín: Mgr.: 22., 23., 24. 5. 2018

Štátne záverečné skúšky – riadny termín: Bc.:    29. 5. 2018

Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP do: 31.3.2018

 

Štátne záverečné skúšky – 1. opravný termín:     26. 27. 6. 2018

Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP do: 15. 6. 2018

 

Štátne záverečné skúšky – 2. opravný termín:     21., 22. 8. 2018

Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP do: 10. 8. 2018

 

KATEDRA LABORATÓRNYCH VYŠETROVACÍCH METÓD V ZDRAVOTNÍCTVE

Výučbové obdobie: 19.2. 2018 – 11.5. 2018

1. ročník Bc. Štúdia: Bloková výučba praktických cvičení z predmetov biochémia, biológia a genetika: 5.2. 2018 – 16.2. 2018

Odborná prax pre 2. a 3. ročník Bc. štúdia: podľa informácií na stránke katedry

 

Skúškové obdobie pre 1. a 2. ročník: 14.5. 2018 – 30.6. 2018

Skúškové obdobie - končiace ročníky: 7.5. 2018 - 26.5. 2018

 

Štátne záverečné skúšky – riadny termín: 4.6. 2018-12.6. 2018

Nahratie záverečných prác do systému EZP a odovzdanie: do 6.4.2018

 

Štátne záverečné skúšky-1.opravný termín:  26.6. 2018-27.6.2018

Nahratie záverečných prác do systému EZP a odovzdanie: do 18.6. 2018

 

Štátne záverečné skúšky-2.opravný termín: 23.8.2018-24.8.2018

Nahratie záverečných prác do systému EZP a odovzdanie: do 24.7. 2018

 

KATEDRA VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

Výučbové obdobie: 12.2. – 4.5. 2018

Skúškové obdobie: 7.5. – 30.6. 2018

Skúškové obdobie končiace ročníky: 7.5. – 25.5. 2018

Štátne záverečné skúšky -riadny termín:

Mgr.: 29.5-31.5. 2018

Bc.:  5.6. – 8.6. 2018

Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP do 9.4. 2018

Štátne záverečné skúšky -1. opravný termín: 27. 6. 2018

Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP do 15.6. 2018

Štátne záverečné skúšky -2. opravný termín: 22. 8. 2018

Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP do 10.8. 2018

 

Harmonogram v rámci ŠO 2017/18

September

 • Školenia novoprijatých študentov (študenti 1. ročníkov) na prácu s univerzitnými IS, informácie o štúdiu, CPŠ, knižnica, ŠO:13.9.2017-22.9. 2017
 • Slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka – 27.9. 2017
 • Nahratie tém záverečných prác do systému MAIS (ročníky končiace  v akademickom roku 2016/17 – do 30.9. 2017
 • Doktorandské štúdium: 
Zápis študentov do 1. ročníka
 • Termín odovzdania minimových (teoretických) a záverečných dizertačných prác 30.9. 2017
 • VENI SANCTE: 12.10. 2017
 • Zápis na špecializačné štúdium MPH- 5.9. 2017
 • Výučba ZS MPH -1r., 2r.

 

Október

 • Výučba ZS MPH -1r., 2r
 • Príprava  na  jubilejný 21. ročník veľtrh štúdia a kariéry AKADÉMIA & VAPAC  10.-12.10. 2017
 • Gaudeamus Nitra 27.-28. 9. 2017

 

November

 • Konanie rigoróznych skúšok a obhajob

 • Konanie dizertačných skúšok a obhajob
 • Týždeň vedy a techniky – 6. – 10.11. 2017

 

December - Január

 • Termín odovzdania minimových (teoretických) prác do 16.1. 2018

 • Výučba LS MPH -1r., 2r.

 

Február

 • Výučba LS MPH -1r., 2r.
 • Ukončenie zápisu hodnotenia študentov do systému MAIS – do 10.2. 2018

 

Marec

 • Odovzdanie záverečných prác a nahratie do systému EZP – podľa rozpisov jednotlivých katedier
 • Konanie rigoróznych skúšok a obhajob
 • Konanie dizertačných skúšok a obhajob
 • Týždeň fakulty – Dni zdravia 24.-28.4.2018
 • Veľkonočné prázdniny 28.3. – 3.4. 2018

 

Apríl

 • Fakultné kolo ŠVOČ
 • Odovzdanie záverečných dizertačných prác do 30.4. 2018

 

Máj

 • Predzápis povinne voliteľných a výberových predmetov : 2. - 4.5. 2018
 • Zápis povinne voliteľných a výberových predmetov : 15. –21.5. 2018
 • Odovzdanie prihlášok na doktorandské štúdium do 15. 5. 2018
 • TE DEUM 3.5. 2018
 • Štátne skúšky

 

Jún

 • Prijímacie konanie uchádzačov do Bc. stupňa
 • Prijímacie konanie na doktorandské štúdium: 22.6.2018

 • Štátne skúšky

 • Promócie absolventov Mgr. štúdia
25.6. 2018-29.6. 2018
 • Schválenie tém záverečných prác pre ročníky končiace v akademickom roku 2017/18 – do 9.6. 2018
 • Výročné hodnotenie doktoranda: do 30.6.2018

 • Konanie obhajob (doktorandi)

 • Opravné termíny štátnych skúšok
 • Ukončenie zápisu hodnotenia študentov do systému MAIS za letný semester do 30.6. 2018
 • Promócie absolventov Bc. štúdia

 

Júl

 • Zápis študentov, prijímacie konanie do Mgr. stupňa štúdia, odvolacie konanie

 

August

 • Opravné termíny štátnych skúšok

 • Konanie obhajob študentov doktorandského štúdia