• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Harmonogram akademického roka

  Harmonogram akademickeho roka 2019 / 2020

  Harmonogram akademickeho roka 2018 / 2019

  Harmonogram akademickeho roka 2017 / 2018

 

HARMONOGRAM ŠTÚDIA FAKULTY ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE NA AKADEMICKÝ ROK 2019 – 2020

 
 

ZIMNÝ SEMESTER

 

KATEDRA OŠETROVATEĽSTVA

Výučbové obdobie: 9.9.2019 – 13.12.2019 (14týždňov)

Skúškové obdobie: 14.12.2019 – 07.2.2020

 

Súvislá klinická prax – denná forma:

1.ročník: 3.- 7.2.2020 (40 hodín)

2. ročník: 3. - 7.2.2020 (40 hodín)

3.ročník: 27.1. - 31.1.2020 (40 hodín)

 

Súvislá klinická prax – externá forma:

1.ročník: podľa akreditovaného študijného programu sa prax ešte nerealizuje 2.ročník: 16.- 20.12.2019 (40 hodín)

3. ročník: 27.1.- 31.1.2020 (40 hodín)

4. ročník: 31.1.2020 (40 hodín)

 

Zmeny termínov Súvislej klinickej praxe si katedra vyhradzuje v prípade organizačných zmien. Zverejnenie tém záverečných prác v systéme MAIS (pedagóg): do 31. 11. 2019.

Výber tém záverečných prác v systéme MAIS (študent): do 31. 1. 2020.


 

KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE

Výučbové obdobie: 11. 2. 2020 – 3. 5. 2020

Skúškové obdobie: 4. 5. 2020 – 30. 6. 2020

SPV: 3. 2. 2020 – 8. 2. 2020

Externé magisterské štúdium - Štátne záverečné skúšky– 1. termín Mgr.: 15. 1. 2020

Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP, odovzdanie prihlášok na štátnu skúšku: do 30. 10.2019


Štátne záverečné skúšky
– 2. termín:5. 2. 2020

Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP, odovzdanie prihlášok na štátnu skúšku: do 25. 1. 2020

Štátne záverečné skúšky – 3. termín:20. 5. 2020

Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP, odovzdanie prihlášok na štátnu skúšku: do 1. 4. 2020

Zverejnenie tém záverečných prác v systéme MAIS (pedagóg): do 31. 11. 2019.

Výber tém záverečných prác v systéme MAIS (študent): do 31. 1. 2020.


 

KATEDRA  LABORATÓRNYCH  VYŠETROVACÍCH  METÓD  V ZDRAVOTNÍCTVE

Výučbové obdobie: 23. 9. 2019 – 13. 12. 2019

Skúškové obdobie: 16. 12. 2019 – 7. 2. 2020


3. roč. Mgr. štúdium externá forma:

Výučbové obdobie: 23. 9. 2019 – 13. 12. 2019

Skúškové obdobie: 25. 11. 2019 – 8. 1. 2020

Štátne záverečné skúšky–1. termín: 14. 1. 2020

Nahratie záverečných prác do systému EZP a odovzdanie záverečných prác a prihlášok na štátnu skúšku: do 31. 10. 2019.

Štátne záverečné skúšky – 2. termín: 28. 1. 2020

Nahratie záverečných prác do systému EZP a odovzdanie záverečných prác a prihlášok na štátnu skúšku: do 21. 1. 2020.

Štátne záverečné skúšky – 3. termín: 11. 2. 2020

Nahratie záverečných prác do systému EZP a odovzdanie záverečných prác a prihlášok na štátnu skúšku:do 4. 2. 2020.


2. a 3. ročník Bc. štúdium denné:

Odborná prax - podľa informácií koordinátora odbornej praxe.

 2. roč. Bc. štúdium denné, 3. roč. Bc. štúdium externé, 1. roč. Mgr. štúdium denné, 1. roč. Mgr.

 štúdium externé:

Zverejnenie tém záverečných prác v systéme MAIS (pedagóg): do 31. 11. 2019.

Výber tém záverečných prác v systéme MAIS (študent): do 31. 1. 2020.


 

KATEDRA VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

Výučbové obdobie:23. 9. 2019-13. 12. 2019

Skúškové obdobie: 16. 12. 2019 - 7. 2. 2020

Zápis MPH: 16. 9. 2019

Výučbové obdobie MPH 1.r., 2.r., 3.r.: 16.9. - 20. 9. 2019

Praktická výučba na RÚVZ: podľa informácií zverejnených na web. stránke katedry

Mgr. externé – Štátne záverečné skúšky – 1. termín:13.1.2020

Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP, odovzdanie prihlášok na štátnu skúšku: do 29.11.2019

Štátne záverečné skúšky – 2. termín: 30.1.2020

Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP, odovzdanie prihlášok na štátnu skúšku: do24.1.2020

Zverejnenie tém záverečných prác v systéme MAIS (pedagóg): do 31. 11. 20219.

Výber tém záverečných prác v systéme MAIS (študent): do 31. 1. 2020.


 

LETNÝ SEMESTER

 

KATEDRA OŠETROVATEĽSTVA

Výučbové obdobie :

1. a 2. ročník: 10. 2. – 15. 5. 2020 (14 týždňov)
3. ročník/DŠ, 4. roč. /EŠ: 3. 2. – 24.4. 2020

Skúškové obdobie :

1.a 2. ročník: 18.5. – 30.6. 2020
3. ročník/DŠ, 4. roč. /EŠ: 27.4.-7.5.2020

Súvislá klinická prax – denná forma:

1. ročník: 25.5.- 19.6. 2020(160 hodín)
2. ročník: 18.5.- 12.6. 2020(160 hodín)
3. ročník: 3.2. – 7.2.2020 (40 hodín) a počas výučby letného semestra (560 hod.)

Súvislá klinická prax – externá forma:

1. ročník: podľa akreditovaného študijného programu sa prax ešte nerealizuje 2. ročník: 1.6.- 26.6. 2020(160 hodín)
3. ročník: 1.6. – 26.6.2020 (160 hodín)
4. ročník: 3.2. – 24.4.2020 (560 hod.)

Prázdninová klinická prax: realizuje sa v mesiacoch júl alebo august 2020

1. ročník denná forma: 160 hodín
1. ročník externá forma: podľa akreditovaného študijného programu sa prax ešte nerealizuje
2. ročník denná forma: 150 hodín
2. ročník externá forma:160 hodín
3. ročník denná forma: podľa akreditovaného študijného programu sa prax nerealizuje
3. ročník externá forma: 150 hodín
4. ročník externá forma: podľa akreditovaného študijného programu sa prax nerealizuje

Zmeny termínov Súvislej klinickej praxe si katedra vyhradzuje v prípade organizačných zmien.

V dňoch priebehu Súvislej klinickej praxe (SKP) prebieha skúšanie študentov až po jej skončení v daný deň.

Termín na odovzdanie zmluvy pre Súvislú alebo Prázdninovú klinickú prax v mieste bydliska študenta: do 31.3. 2020.


Štátne záverečné skúšky

1. termín: Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP, odovzdanie prihlášok na štátnu skúšku: do 31.3. 2020

Losovanie pracovísk na praktické záverečné skúšky: 20.4.2020
Praktické štátne skúšky: 14. – 15.5. ,18.5. -20.5. 2020
Teoretické štátne skúšky: 21.- 22.5., 25.5- 26.5.2020

2. termín: Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP, odovzdanie prihlášok na štátnu skúšku: do 31.5. 2020

Praktické: 16.6. 2020
Teoretické: 17. 6. 2020

3. termín:Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP, odovzdanie prihlášok na štátnu skúšku: do 30. 6. 2020

Praktické: 26.8. 2020
Teoretické: 27.8. 2020


 

KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE

Výučbové obdobie: 10. 2. 2020 – 4. 5. 2020

Skúškové obdobie: 6. 5. 2020 – 30. 6. 2020

SPV: 4. 2. 2020 – 8. 2. 2020

 

Štátne záverečné skúšky:

Denné štúdium, 1. termín Mgr.: 21., 22. 5. 2020
Externé štúdium 3. termín Mgr.: 22. 5. 2020
Denné štúdium 1. termín Bc.: 28. 5. 2020

Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP, odovzdanie prihlášok na štátnu skúšku: 1.4.2020

Štátne záverečné skúšky, Bc. , Mgr.– 2. termín:25. 6. 2020

Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP, odovzdanie prihlášok na štátnu skúšku: do 14. 6. 2020

Štátne záverečné skúšky, Bc. , Mgr.– 3. termín: 21. 8. 2020

Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP, odovzdanie prihlášok na štátnu skúšku: do 5. 8. 2020

Odovzdanie dizertačných prác (denná forma): 30.4.2020 Obhajoba dizertačnej skúšky (denná forma):do 30.6.2020 Obhajoba dizertačnej skúšky (externá forma): do 31.8.2020

 

KATEDRA  LABORATÓRNYCH  VYŠETROVACÍCH  METÓD  V ZDRAVOTNÍCTVE

Výučbové obdobie: 10. 2. 2020 – 1. 5. 2020

Skúškové obdobie pre 1. a 2. ročník: 4. 5. 2020 – 30. 6. 2020

Skúškové obdobie - končiace ročníky: 27. 4. 2020 - 22. 5. 2020

Odovzdanie dizertačných prác (denná forma): 30.4.2020 Obhajoba dizertačných prác (denná forma): do 30.6.2020 Obhajoba dizertačnýchprác (externá forma): do 31.8.2020

 

2.  a 3. ročník Bc. štúdium denné:

Odborná prax - podľa informácií koordinátora odbornej praxe.

 

2. roč. Bc. štúdium denné, 3. roč. Bc. štúdium externé, 1. roč. Mgr. štúdium denné, 1. roč. Mgr.

štúdium externé:

Odovzdanie písomnej prihlášky na tému záverečnej práce: do 29. 5. 2020.
Odovzdanie písomnej  prihlášky  na  tému  záverečnej  práce  -  v  prípade  zvolenia  si  vlastnej  témy a externého školiteľa: do 30.4.2020.

3. ročník Bc. štúdium denné, 4. ročník Bc. štúdium externé, 2. ročník Mgr. štúdium denné:

Štátne záverečné skúšky –1. termín: 1. 6. 2020 - 5. 6. 2020
Nahratie záverečných prác do systému EZP a odovzdanie záverečných prác a prihlášok na štátnu skúšku: do 3. 4. 2020.

Štátne záverečné skúšky –2. termín: 24. 6. 2020 - 25. 6. 2020
Nahratie záverečných prác do systému EZP a odovzdanie záverečných prác a prihlášok na štátnu skúšku: do 16. 6. 2020.

Štátne záverečné skúšky –3. termín: 19. 8. 2020
Nahratie záverečných prác do systému EZP a odovzdanie záverečných prác a prihlášok na štátnu skúšku: do 24. 7. 2020.

 

KATEDRA VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

Výučbové obdobie: 10.2. 2020 – 1.5. 2020

Skúškové obdobie: 4. 5. 2020 – 30. 6. 2020

Skúškové obdobie končiace ročníky: 4. 5. 2019 – 20. 5. 2020

Výučbové obdobie MPH 1.r., 2.r., 3.r.: 3. 2. 2020  - 7. 2. 2020

 

Štátne záverečné skúšky – 1. termín

Mgr.: 26.5.-28.5. 2020
Bc.: 2.6. – 4.6. 2020
Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP:do 31.3.2020

Štátne záverečné skúšky, Bc. , Mgr. -2. termín: 25. 6. 2020
Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP, odovzdanie prihlášok na štátnu skúšku: do 15.6. 2020

Štátne záverečné skúšky, Bc., Mgr. -3. termín: 26. 8. 2020
Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP, odovzdanie prihlášok na štátnu skúšku:do14.8. 2020

Externé štúdium Mgr. - Štátne záverečné skúšky – 3. termín: 26.5.2020
Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP, odovzdanie prihlášok na štátnu skúšku:do24.4.2020

 

2. roč. Bc. štúdium denné, 3. roč. Bc. štúdium externé, 1. roč. Mgr. štúdium denné, 1. roč. Mgr.

štúdium externé:

Odovzdanie písomnej prihlášky na tému záverečnej práce: do 29. 5. 2020.

Odovzdanie dizertačných prác (denná forma): do 30.4.2020 Obhajoba dizertačnej skúšky (denná forma): do 30.6.2020 Obhajoba dizertačnej skúšky (externá forma): do 31.8.2020Ukončenie MPH:

  • Odovzdanie záverečných prác:27.4.2020
  • Štátne záverečné skúšky - riadny termín: 17.6.-18.6. 2020

Opravný termín: Na opakovaniešpecializačnej skúšky sa môže účastník špecializačného štúdia

prihlásiť najskôr o šesť mesiacov. Za opakovanie špecializačnej skúšky uhradí účastník špecializačného štúdia príslušný správny poplatok. Termín: január 2021


 

Harmonogram v rámci ŠO 2018/19

September-Október

Školenia novoprijatých študentov (študenti 1. ročníkov) na prácu s univerzitnými IS, informácie o štúdiu, CPŠ, knižnica, ŠO: 17.6.2019 – 09.09.2019

Doktorandské štúdium: Zápis študentov do 1. ročníka: 16.09.2019

Termín odovzdania minimových (teoretických) a záverečných dizertačných prác: 30.09.2019

VENI SANCTE: 30.09.2019

Slávnostná Imatrikulácia: 25.09.2019

Zápis na špecializačné štúdium MPH:16.9.2019 – 20.9.2019

Výučba ZS MPH -1r., 2r., 3r.:16.9.2019 – 20.09.2019

Výučba ZS doktorandského štúdia: 16.09.2019 – 20.09.2019

Príprava na 23. ročník veľtrhu štúdia a kariéry AKADÉMIA & VAPAC: 24. – 26.9.2019 November

Gaudeamus Nitra 2019: 05. – 06. 11. 2019

Konanie rigoróznych skúšok a obhajob Konanie dizertačných skúšok a obhajob Týždeň vedy a techniky: 4-8.11. 2019

Výberové konanie Erasmus+ - mobility študentov na akademický rok 2020-2021 a učiteľov/zamestnancov na 2019-2020

Deň otvorených dverí FZaSP: 13.11. 2019 December - Január

Termín odovzdania minimových (teoretických) prác:17.01.2020

Štátne záverečné skúšky Mgr. externé - riadny termín – podľa harmonogramu katedier Štátne záverečné skúšky Mgr. externé - opravný termín – podľa harmonogramu katedier Deň otvorených dverí:29.01.2020

 

Február

Výučba LS MPH -1r., 2r., 3.r.: 3.2.2020 -7.2.2020

Výučba LS doktorandského štúdia : 03.02.2020 – 07.02.2020

Ukončenie zápisu hodnotenia študentov do systému MAIS: do9.2.2020

Štátne záverečné skúšky Mgr. externé - opravný termín – podľa harmonogramu katedier Týždeň fakulty: 17.-21.2. 2020

 

Marec

Prijímanie prihlášok na bakalárske štúdium: do31.3.2020

Konanie rigoróznych skúšok a obhajob Konanie dizertačných skúšok a obhajob

 

Apríl

Fakultné kolo ŠVOČ

Odovzdanie záverečných dizertačných prác: do30.4. 2020

Predzápispovinných, povinne voliteľných, výberových predmetov, štátni Zápis povinne voliteľných a výberových predmetov

 

Máj

Prijímanie prihlášok na magisterské štúdium: do 31.5.2020

Ubytovanie študentov vyšších ročníkov: podľa zverejnenia harmonogramu Odovzdanie prihlášok na doktorandské štúdium:15.05.2020

TE DEUM: 7.5.2020

Štátne záverečné skúšky: podľa harmonogramu katedier

 

Jún

Prijímacie konanie uchádzačov do Bc. stupňa: do 30.6.2019

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium: 30.6.2019

Štátne záverečné skúšky:podľa harmonogramu katedier Promócie absolventov Mgr. Štúdia: 22.6. 2020 -26.6. 2020 Výročné hodnotenie doktoranda: do 30.6.2020

Konanie obhajob (doktorandi denné štúdium): do 30.06.2020

Opravné termíny štátnych záverečných skúšok – podľa harmonogramu katedier

Ukončenie zápisu hodnotenia študentov do systému MAIS za letný semester:do 30.6. 2020

Promócie absolventov Bc. Štúdia: podľa zverejnenia informácií Zápis novoprijatých uchádzačov: 22.6.2020 – 31.08.2020

Výberové konanie Erasmus+ - mobility učiteľov/zamestnancov na 2020-2021

 

Júl

Zápis študentov, prijímacie konanie do Mgr. stupňa štúdia, odvolacie konanie Ubytovanie študentov 1. ročníkov: podľa zverejnenia harmonogramu

 

August

Opravné termíny štátnych záverečných skúšok – podľa harmonogramu katedier Obhajoba dizertačných prác (doktorandi externé štúdium)