Skočiť na hlavný obsah

Mgr. Dominika Plančíková, PhD., MPH.

E-mail
dominika.plancikova@truni.sk

pôsobí na Katedre verejného zdravotníctva FZaSP TU ako vedecko-výskumný pracovník. V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa zaoberá najmä epidemiológiou úrazov a chronických ochorení. Podieľa sa na výučbe predmetov zameraných na epidemiológiu a epidemiologické štúdie. V súčasnosti je zapojená do medzinárodných projektov SUNI-SEA a PRESCRIP-TEC.

Rok narodenia: 1991
Rok získania PhD.: 2018

Najvýznamnejšie publikácie

  1. Majdan, M., Plancikova, D., Brazinova, A., Rusnak, M., Nieboer, D., Feigin, V. and Maas, A., 2016. Epidemiology of traumatic brain injuries in Europe: a cross-sectional analysis. The Lancet Public Health1(2), pp.e76-e83.
  2. Majdan, M., Plancikova, D., Nemcovska, E., Krajcovicova, L., Brazinova, A. and Rusnak, M., 2017. Mortality due to traumatic spinal cord injuries in Europe: a cross-sectional and pooled analysis of population-wide data from 22 countries. Scandinavian journal of trauma, resuscitation and emergency medicine25(1), pp.1-10.
  3. Majdan, M., Plancikova, D., Maas, A., Polinder, S., Feigin, V., Theadom, A., Rusnak, M., Brazinova, A. and Haagsma, J., 2017. Years of life lost due to traumatic brain injury in Europe: a cross-sectional analysis of 16 countries. PLoS medicine14(7), p.e1002331.
  4. Plancikova, D., Duric, P. and O’May, F., 2021. High-income countries remain overrepresented in highly ranked public health journals: a descriptive analysis of research settings and authorship affiliations. Critical Public Health31(4), pp.487-493.
  5. Plancikova, D., Leitgeb, J., Brazinova, A., Melichova, J., Sivco, P., Nemcovska, E., Pekarcikova, J. and Majdan, M., 2021. Characteristics and outcome of severe traumatic brain injuries based on occupational status. European journal of trauma and emergency surgery47(6), pp.2035-2041.

Granty – projekty

  • Epidemiológia traumatických úrazov mozgu u detí a adolescentov vo vybraných európskych krajinách
  • Porovnanie výskytu nízkej pôrodnej hmotnosti medzi obcami Slovenskej republiky v závislosti od zastúpenia rómskej populácie
  • Determinanty a následky predčasného narodenia detí v Slovenskej republike