Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Rozvrh hodín

Katedra ošetrovateľstva

Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve

Katedra sociálnej práce

Katedra verejného zdravotníctva

Spoločný ŠP s Pedagogickou fakultou - Vzdelávanie a zdravotníctvo v rozvojovej spolupráci, Bc. štúdium, 2. ročník

MPH špecializačné štúdium