Skočiť na hlavný obsah

PhDr. Kristína Grendová, PhD., MPH

E-mail
kristina.grendova@truni.sk

pôsobí ako odborný asistent na Katedre verejného zdravotníctva FZaSP na Trnavskej univerzite v Trnave. Zameriava sa najmä na zdravotnú a zdravotnícku politiku, manažment v zdravotníctve, duševné zdravie a základy verejného zdravotníctva. Pôsobí vo fakultnom a univerzitnom akademickom senáte a v Rade vysokých škôl SR. Je katedrovým správcom MOODLE, koordinátorom pre študentov so špecifickými potrebami a koordinátorom ERASMUS+.

Rok narodenia: 1982
Rok získania Ph.D.: 2010

 

Publikácie:

Martin Rusnák, Kristína Grendová: Public Health Professionals and evidence based medicine = Profesjonaliści zdrowia publicznego a medycyna oparta na faktach . In: Journal of Ecology and Health. - ISSN 2082-2634. - Rok XV, Nr 5 (2011), s. 254-258.

Kristína Grendová, Alexandra Bražinová, Zuzana Fialová: Plánovanie projektu. In: Texty efektívnej rozvojovej spolupráci. TYPI UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS- ISBN 978-80-8082-548-5. 2013, s.140-145

Kristína Grendová, Zuzana Fialová, Alexandra Bražinová: Evaluácia. In: Texty efektívnej rozvojovej spolupráci. TYPI UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS- ISBN 978-80-8082-548-5. 2013, s.148-152

Kristína Grendová: Faktory ovplyvňujúce zdravie a zdravotnú starostlivosť. In: Texty efektívnej rozvojovej spolupráci. TYPI UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS- ISBN 978-80-8082-548-5. 2013, s.193-196

Katarína Dudáková, Kristína Grendová, Mwavita Juma. Training health workers providing health care to patients with HIV in the region Kwale .In: Health for Public, Public for Health. - Lublin : Tygiel, 2016. - ISBN 978-83-65272-24-9. - S. 171-185.

 

Granty:

FINALY-Finančná gramotnosť u Rómov- program Celoživotného vzdelávania (Lifelong Learning Programme) Európskej Únie-2015

Capacity Building of Human Resources for Health in Slovakia for Internationale Development Help- LEONARDO DA VINCI-2010-2012

Health Promotion Evaluation at Work-spaces with Display Screen Equipment in Slovakia and Romania. (Hodnotenie podpory zdravia na pracoviskách so zobrazovacími jednotkami na Slovensku a v Rumunsku),Fogarty International Center at the National Institutes of Health (NIH) - University of Iowa International Training and Research in Occupational and Environmental Health (ITREOH) - 2009/2010

Analýza stravovacích návykov študentov a zamestnancov Trnavskej univerzity v kontexte Národného programu prevencie obezity, Projekt TU

Podpora zdravia na pracoviskách VÚC Trnavského kraja, Projekt v rámci výzvy VÚC Trnavského kraja: „Podpora zdravia a prevencia chorôb v Trnavskom samosprávnom kraji“- (marec 2008-december 2008)