Skočiť na hlavný obsah

Zahraničná spolupráca

Zahraničná spolupráca

Rozvoj medzinárodnej spolupráce je jednou z priorít Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. V súlade s univerzitnou stratégiou internacionalizácie a s fakultným dlhodobým zámerom orientuje fakulta svoju pozornosť na rozširovanie a prehlbovanie medzinárodnej spolupráce v spoločných medzinárodných výskumných a rozvojových projektoch, členstvom v medzinárodných organizáciách a pôsobením v sieti  fakultných a výskumných inštitúcií, posilňovaním a podporou medzinárodných programov mobilít a strategických bilaterálnych partnerstiev.