Skočiť na hlavný obsah

Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve

Katedra zabezpečuje štúdium v študijnom odbore Zdravotnícke vedy, v študijnom programe Laboratórne vyšetrovacie metód v zdravotníctve. Absolvent tohto študijného programu je schopný samostatne vykonávať pridelené úlohy na oddeleniach laboratórnej medicíny (klinickej biochémie, hematológie a transfuziológie, mikrobiológie, imunológie, genetiky, toxikológie, patologickej anatómie, klinickej farmakológie, funkčnej diagnostiky, ako aj v príbuzných diagnostických odboroch, napr. forenzných laboratóriách a pod.) V rámci ďalšieho vzdelávania katedra zabezpečuje a realizuje rigorózne konania a doktorandské štúdium v programe Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve.

Vedecké smerovanie katedry vychádza z odborného zamerania jednotlivých pracovníkov a povahy pracoviska. Aktívnu vedeckú činnosť dokumentujú publikácie v domácich a zahraničných časopisoch, ako aj prezentácia výsledkov výskumov na celoslovenských a medzinárodných konferenciách.

 

Praktická výučba katedry LVMvZ

 

Výučbové základne katedry LVMvZ