Skočiť na hlavný obsah

Mgr. Vanesa Chebenová

E-mail
vanesa.chebenova@tvu.sk

tel.: +421 911 881 126

Pôsobí ako interná doktorandka na Katedre verejného zdravotníctva FZaSP na Trnavskej univerzite v Trnave a v Centre mikrobiológie a prevencie infekcií. Od začiatku roku 2022 takisto pôsobí ako verejný zdravotník na Oddelení nemocničnej hygieny a epidemiológie FN Trnava. Vyučuje Surveillance infekčných ochorení a Organizovanie a výkon zdravotnej starostlivosti. V rámci svojho doktorandského štúdia sa zaoberá využitím semiautomatizovanej surveillance v detekcii epidemických epizód Enterobacteriaceae produkujúcich karbapenemázy.

V rokoch 2018-2019 absolvovala klinickú prax vo Fakultnej nemocnici Trnava, v roku 2019 v pracovnej zdravotnej službe TeamPrevent Santé v Liptovskom Mikuláši. Takisto v rokoch 2018 a 2019 vykonávala prax na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Trnave a v Liptovskom Mikuláši. Od roku 2019 do roku 2022 pôsobila ako pomocná vedecká a pedagogická pracovná sila na Katedre verejného zdravotníctva.

Rok narodenia: 1997
Rok získania Bc.: 2020
Rok získania Mgr.: 2022

Bakalárska práca: Mikrobiologický monitoring nemocničného prostredia v SR

Diplomová práca: Hodnotenie validity rýchlych kombinovaných IgM-IgG protilátkových testov SARS-CoV-2