Skočiť na hlavný obsah

Prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD., MPH

E-mail
adriana.ondrusova@truni.sk

pôsobí ako odborná asistentka na Katedre verejného zdravotníctva FZaSP Trnavskej univerzity v Trnave a ako detská lekárka na Detskej klinike FN v Trnave. Zameriava sa diagnostiku a liečbu hospitalizovaných pacientov, tropické verejné zdravotníctvo predovšetkým oblasti podvýživy a infekčných ochorení v tropických oblastiach. V rokoch 1999-2011 pôsobila ako lekárka, manažérka a vedúca slovenskej misie na projektoch vo východnej Afrike – v Keni, Ugande a v Južnom Sudáne. Aktívne sa zúčastňuje medzinárodných s pozvanými prednáškami.

Rok narodenia: 1971
Rok získania PhD.: 2000
Rok získania doc.: 2005
Rok získania prof.: 2011

 

Publikácie:

Ondrusova, A., Liskova, A., Miklosko, J., Babela, R., Krcmery, V.: Resistance to Penicillin and Erythromycin in Viridans Streptococcal Bloodstream Isolates from Cancer and Non Cancer Patients Within 10 Years. Infection Control and Hospital Epidemiology. Vol. 25, No 5, May 2004, p. 365-367.  SCI,  I.F. 2,5  (FZaSP TU)

Garbino, J., Ondrusova, A., Baligvo, E., Lew, D., Bouchuiguir-Wafa, K., Rohner, P.: Successful Treatment of Paecilomyces lilacinus Endophtalmitis with Voriconazole. Scand. J. Infect. Dis., 2002, 34, 701-703 (SCI-CC) IF 1,2 L´Hopital Universitaire, Dpt. Maladie Infectiologie, Geneve)

Garbino, J., Rohner, P., Kolarova, L., Ondrusova, A., Lew, D.: Successfull Treatment of Pulmonary Invasive Aspergilosis with Voriconazole in Patients who Failed Conventional Therapy. Infection. Vol. 31, No 4, 2003, pages 241-243. SCI – I.F. 1,0 L´Hopital Universitaire, Dpt. Maladie Infectiologie, Geneve)

Ondrusova, A., Grey, E., Benca, J., Rudinsky, B., Huttova, M., Bauer, F., Kovac, M., Sramka, M.: Is combination therapy with betalactam plus aminoglycoside (AGL) improving the outcome of nosocomial meningitis in children. Neuroendocrinology Letters, 28, 2007, supplement 2, p.17(FZaSP TU)

Ondrušová, A., Poláková, K., Kolenová, A.: Komplikácie malárie spôsobenej Pl. Falciparum, Interná Medicína, SAMEDI, s.r.o, Bratislava, 2009, EV 3192/09, ISSN 1335-8359(FZaSP TU)

 

Aktuálne projekty:

SAMRS /2018/KE/1/2 Budovanie kapacít zdravotníckych pracovníkov v regióne Kwale pre zachovanie zdravia kenskej populácie dohľadom nad výskytom infekčných ochorení