Skočiť na hlavný obsah

doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD.

E-mail
adriana.krsakova@truni.sk

Pôsobí ako docentka na Katedre verejného zdravotníctva FZaSP TU a je poverená vedením Infekčnej kliniky FN Trnava. Zameriava sa najmä na problematiku infekčných ochorení v zmysle diagnostiky, liečby i prevencie. Taktiež je predsedom Komisie pre racionálnu antiinfekčnú farmakoterapiu, antibiotickú politiku a nozokomiálne nákazy. Absolvovala pracovné stáže na špecializovaných pracoviskách v Ženeve so Švajčiarsku, opakovane na klinikách v Taliansku – Rím, Catanzaro. Zúčastnila sa pracovného pobytu v Keni so zameraním na primárnu zdravotnú starostlivosť pre ľudí zo slumov.

Rok narodenia: 1969
Rok získania Ph.D.: 2002
Rok získania doc.: 2005

 

Publikácie

 1. Ondrušová A, Kršáková A, Matišáková I: Skríning cestovateľov po návrate z tropických krajín / In: Zdravotnícke listy. - ISSN 1339-3022. - Roč.1, č.4 (2013), s.4-9.
 2. Ondrušová, A., Dóczeová, A., Krčméry, V., Harničárová, A. a kol.: Vybrané kapitoly z tropických chorôb pre študenov verejného zdravotníctva a ošetrovateľstva. FZaSP TU, Trnava, 2004 , Slovak Academic Press Bratislava
 3. Kršáková, A.,  Ondrušová, A.: poster Očkovanie v Keni – Štrbské pleso 2013 http://graphics.tajpan.sk/IV_Slovensky_vakcinologicky_kongres/postery/pdf/003.pdf
 4. Lenka Jančovičová, Adriana Ondrušová ; [eds. A. Kršáková et al.; rec. V. Krčméry et al.]. Riešenia detskej podvýživy v Keni  - 1. vyd. - Bratislava : Nadácia Pontis, 2012. - [212 s.]. - ISBN 978-80-968229-5-9.
 5. Adriana Harničárová... [et al.] ; Adriana Ondrušová, Anna Strehárová, Vladimír Krčméry. - [1. vyd.]. - Bratislava ; Trnava : SAP-Slovak Academic Press, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavská univerzita, 2002. - 87 s. - ISBN 80-89104-08-8.
 6. Bacteremia due to Pseudomonas aeruginosa: results from a 3-year national study in the Slovak Republic.Koprnova J, Beno P, Korcova J, Mrazova M, Grey E, Liskova A, Harnicarova A, Karvaj M, Koval S, Zak V, Danaj M, Streharova A, Mitterpachova E, Miklosko J, Ondrusova A, Riedl J, Kaiserova E, Prokopova V, Hornova M, Payer J, Rudinsky B, Pevalova L, Bencelova M, Hanzen J, Macekova L, Csölleyova J, Krcmery V Jr J Chemother,2005, Oct 17(5) 470-6

 

Publikácie posledných 5 rokov

 1. Maníková, K., Adamišin, M., Kršáková, A.: Knowledge of medical staff on porper hand hygiene practices In: Healty aging – Trnava: Faculty of Health Sciences and Social Work, Trnava University, 2014- ISBN 978-80-8082-801-1
 2. Strehárová, A., Kršáková A., Soľavová M: Raritný prípad VHA s AKI, Internal medicine ISSN 1335.-8359, S4/2017: 14-15
 3. Kršáková A., Soľavová, M., Strehárová, A.: Zázračné MMS?, 8.celoslovenská infektologická konferencia, Nitra 10/ 2014 In. Zborník abstraktov ISBN: 978-80-8152-163-8-s.35
 4. Kršáková, A.: Porovnanie očkovania v Slovenskej a Kenskej republike In: X. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva. - Bratislava : Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, 2015. - ISBN 978-80-89542-47-5. - CD-ROM; S. 17.
 5. Kršáková, A.: Možnosti prevencie infekcií u seniorov / In: Nové trendy v ošetrovateľstve II.. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2015. - ISBN 978-80-8082-864-6. - CD-ROM; S. 59-64.
 6. Kršáková, A, Matišáková, I., Ondrušová, A:: Úskalia cestovania seniorov
  In: Nové trendy v ošetrovateľstve II.. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2015. - ISBN 978-80-8082-863-9. - CD-ROM; S. 42.
 7. Strehárová, A., Soľavová, M., Kršáková., A, Sokolová, J:Ranový šarlach so septickým priebehom u 5-ročného dieťaťa. In: XVI. česko-slovenský kongres o infekčných nemocech. - Ostrava : Klinika infekčního lékařství FN Ostrava, SANOPHARM CZ s.r.o., 2012. - ISBN 978-80-260-2286-2.
 8. Kršáková A., Strehárová A., Kutná K.: Je ľahká diagnostika erzthema exudativum? Internal medicine, ISS 1335-8359, S4/2017, 30-31

 

Granty

 • Capacity building of Human Resource for Health in Slovakia for International evelopment Aid, - Leonardo da Vinci, 01/2011-12/2012   – spoluriešiteľ
 • Posilnenie kontinuálnej starostlivosti o matku a dieťa pomocou viacstupňovej vzdelávacej intervencie v Južnom Sudáne – SlovakAid,  12/2011   – spoluriešiteľ