Skočiť na hlavný obsah

MUDr. Marián Streško, PhD.

E-mail
marian.stresko@truni.sk

MUDr. Marian Streško, PhD – pôsobí ako prednosta Onkologickej klinuky vo Fakultnej nemocnici v Trnave  a ako pedagóg na Katedre ošetrovateľstva FZaSP na Trnavskej univerzite v Trnave. Je členom Slovenskej onkologickej spoločnosti a organizácie SEKCAMA. Aktívne prednáša na domácich a zahraničných podujatiach.

Rok získania PhD: 2010

 

Publikácie

 1. Inhibítory cyklín- dependentnej kinázy menia štandard metastického hormón – pozitívneho, HER2 – negatívneho karcinómu – Onkológia 2017 
 2. Neoadjuvantná chemoterapia karcinómu prsníka – Onkológia 2015
 3. Liečba metastatického karcinómu obličky po zlyhaní I línie  - Onkológia 2014
 4. Duálna blokáda HER 2 receptora a jej vplyv na celkové prežívanie u pacientok s pokročilým, HER2 – pozitívnym karcinómom prsníka - Onkológia 2014
 5. TEACH štúdia – komentár k štúdii, Farmakoterapia 2/2013, ISSN 1805 – 2185
 6. Non-interventional study in patients with advanced or metastatic renal cell carcinoma treated with sunitinib, spoluautor, 19-21.10.2012 ONCOLOGYFORUM 2012, Budapest
 7. Vplyv trastuzumabu v kombinácii s lapatinibom na celkové prežívanie pacientiek s HER2-pozitívnym metastatickým karcinómom prsníka – konečné výsledky štúdie EGF104900 – komentár k štúdii,  Farmakoterapia 3/2012, ISSN 1805 – 2185
 8. Kombinácia trastuzumab, pertuzumab, docetaxel v liečbe metastatického karcinómu prsníka – štúdia CLEOPATRA – komentár k štúdii, Farmakoterapia 2/2012, ISSN 1805 - 2185 
 9. Trastuzumab v liečbe včasného karcinómu prsníka – poster, Bratislava 1/2012
 10. Combination of cetuximab and chemotherapy in the 1st line treatment of metastatic colorectal cancer, spoluautor, ESMO 2011

 

Publikácie posledných 5 rokov

 1. Inhibítory cyklín- dependentnej kinázy menia štandard metastického hormón – pozitívneho, HER2 – negatívneho karcinómu – Onkológia 2017 
 2. Neoadjuvantná chemoterapia karcinómu prsníka – Onkológia 2015
 3. Liečba metastatického karcinómu obličky po zlyhaní I línie  - Onkológia 2014
 4. Duálna blokáda HER 2 receptora a jej vplyv na celkové prežívanie u pacientok s pokročilým, HER2 – pozitívnym karcinómom prsníka - Onkológia 2014
 5. TEACH štúdia – komentár k štúdii, Farmakoterapia 2/2013, ISSN 1805 – 2185

 

Medzinárodné štúdie

 1. Malobunkový karcicóm pľuc  - faza III - hlavný investigator 2017
 2. Karcinom pľúc – fazy III – hlavný investigator 2015
 3. Rastové faktory - štúdia fázy III - hlavný investigátor, 2012
 4. Metastatický karcinóm prsníka - štúdia fázy III - hlavný investigátor, 2012
 5. Pokročilý ovariálny karcinóm- štúdia fázy III - hlavný investigátor, 2011
 6. Metastatický karcinóm pankreasu - štúdia fázy III - hlavný investigátor, 2011
 7. Metastatický kolorektálny karcinóm - štúdia fázy III - hlavný investigátor, 2011