Skočiť na hlavný obsah

Mgr. Juliana Melichová, PhD.

E-mail
juliana.melichova@truni.sk

pôsobí ako vedecko-výskumný pracovník pre projekty PRESCRIP-TEC a SUNI-SEA. V rámci pôsobenia na Katedre verejného zdravotníctva sa taktiež zaoberá epidemiológiou úrazov mozgu a podieľa sa na pedagogickom procese. Vyučuje analýzu epidemiologických dát I., analýzu epidemiologických dát II. a zdravie zraniteľných populačných skupín.

Rok narodenia: 1993
Rok získania PhD.: 2020

Vybrané publikácie:

  • Majdan, M., Melichova, J., Plancikova, D., Sivco, P., Maas, AIR., Feigin, VL., Polinder, S., Haagsma, JA. (2022). Burden of Traumatic Brain Injuries in Children and Adolescents in Europe: Hospital Discharges, Deaths and Years of Life Lost. Children, 9(1),105. < https://doi.org/10.3390/children9010105 >.
  • Majdan, M., Plančíková, D., Melichová, J., Dudáková, K., Rechtoríková, V., & Kačmariková, M. (2018). Comparison of birthweight patterns in rural municipalities with and without a roma community: A cross-sectional analysis in Slovakia 2009-2013. Central European Journal of Public Health, 26(4), 278–283. < https://doi.org/10.21101/cejph.a5409 >. ISSN 1210-7778.
  • Taylor, M. S., Zelinkova, V., Plancikova, D., Melichova, J., Sivco, P., Rusnak, M., & Majdan, M. (2020). Seasonal patterns of traumatic brain injury deaths due to traffic-related incidents in the Slovak Republic. Traffic Injury Prevention, 21(1), 55–59. < https://doi.org/10.1080/15389588.2019.1666981 >. ISSN 1538-9588.
  • Melichová, J., Majdan, M., Rusnák, M., Taylor, M. S. (2019). Epidemiology of traumatic brain injury in pediatric and adolescent population in countries of Visegrad group. Scientific Journal of Polonia University, 37(6), 121–132. < https://doi.org/10.23856/3712 >. ISSN 1895-9911.

Granty:

  • Vplyv pandémie COVID-19 na absolvovanie  cytologických skríningových vyšetrení na Slovensku
  • Úrazy mozgu v Európe u turistov a migrantov
  • Charakteristika a následky úrazov mozgu na základe pracovného postavenia
  • Populačná a sociálna záťaž traumatických úrazov mozgu u detí a mladých dospelých v 30 európskych krajinách