Skočiť na hlavný obsah

PhDr. Pekarčíková Jarmila, PhD., MPH, univ. docent.

E-mail
jarmila.pekarcikova@truni.sk

Pôsobí na Katedre verejného zdravotníctva FZaSP na Trnavskej univerzite v Trnave ako odborný asistent. Profesijne sa v odbore verejné zdravotníctvo zameriava na epidemiológiu chronických ochorení, predovšetkým nádorových ochorení, environmentálnej a klinickej epidemiológii.

Je aktívna vo sfére vzdelávania vo verejnom zdravotníctve, manažmente projektov, metodike hodnotenia dopadov na zdravie a tvorbe a hodnotenia guidelines.

Je odborne spôsobilou osobou pre Hodnotenie dopadov na verejné zdravie – odborná spôsobilosť bola vydaná dňa 22.3.2011 na dobu neurčitú Úradom verejného zdravotníctva SR (OOD/1022/2011)

Odborne koordinovala viaceré významné medzinárodné projekty zamerané predovšetkým na hodnotenie dopadov na zdravie.

Rok narodenia: 1979
Rok získania PhD.: 2003

 

 1. PSOTA, M., BANDOSZ, P., GONCALVESOVA, E., AVDICOVA, M., PSENKOVA, M.B., STUDENCAN, M., PEKARCIKOVA, J., CAPEWELL, S., O´FLAHERTY, M.: Explaining the decline in coronary heart disease mortality rates in the Slovak Republic between 1993-2008.PLoS ONE. Vol. 12, Issue 1, January 2018, Art.No e0190090
 2. NEMCOVSKA, E.; PEKARCIKOVA, J.; MAJDAN, M.; ET AL.: Occupational environment and its impact on occurrence of cancer cases among workers in nickel refinery EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH  Volume: 22  Supplement: 2   Pages: 185-186   Published: NOV 2012
 3. ÁGNES MOLNÁR, BALÁZS ÁDÁM, TEMENUJKA ANTOVA, LUBOS BOSAK, PLAMEN DIMITROV, HRISTINA MILEVA,  JARMILA PEKARCIKOVA, INGRIDA ZURLYTE, GABRIEL GULIS, RÓZA ÁDÁNY,  KAROLINA KÓS: Health impact assessment of Roma housing policies in Central and Eastern Europe: A comparative analysis /In: Environmental Impact Assessment Review, Vol. 33, Issue 1, Febr 2012 (online available 1 November 2011), 7-14 pp. ISSN 0195-9255
 4. Findings from the Global Youth Tobacco Survey (GYTS) in Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia - Smoking initiation, prevalence of tobacco use and cessation / Baška, T. et al..  In: Sozial- und Präventivmedizin. - ISSN 0303-8408. - Volume 51, Issue 2 (2006), s. 110-116. [...H. Sovinová - A. Németh - K. Przewozniak - Charles W. Warren - Elena Kavcová - Ladislav Csémy - Witold A. Zatoński - Anna Bérešová - Andrea Cucová - Ľudmila Jacková - L. Kobetičová - Jarmila Pekarčíková - M. Kovárová - Daniela Kállayová - Anna Pakosová - Róbert Ochaba]
  [Baška Tibor - H. Sovinová, A. Németh, K. Przewozniak, Charles W. Warren, Elena Kavcová, Ladislav Csémy, Witold A. Zatoński, Anna Bérešová, Andrea Cucová, Ľudmila Jacková, L. Kobetičová, Jarmila Pekarčíková, M. Kovárová, Daniela Kállayová, Anna Pakosová, Róbert Ochaba
 5. Transition and public health in the Slovak Republic / G. Gulis et al.. In: British Medical Journal. - ISSN 0959-8146. - Vol. 331, no. 7510 (2005), p. 213-215. [...Jarmila Pekarčíková - Peter Letanovský - Daniela Kállayová] [Guliš Gabriel - Jarmila Pekarčíková, Peter Letanovský, Daniela Kállayová]

 

Granty – projekty

 • 2018 – trvá
  CONFIDE – Strengthening Public Health Research Capacity to Inform Evidence Based Policies in Tunisia (Posilňovanie kapacít vo výskume zdravia verejnosti pre informovanie o politikách založených na dôkazoch v Tunisku - člen riešiteľského tímu                                                         
 • 2008-2010
  Erasmus Curriculum Development Project; Health and Social Care for Migrants and Minorities – člen riešiteľského tímu
 • 2008-2009
  Prevalence and costs of depression among diabetes patients in Slovakia and Romania
  Project conducted in cooperation with the University of California - Berkeley and University of Babes Bolyayi, Cluj, Romania, aimed at analysing prevalence of depression in patients with diabetes in Romania and Slovakia, funded by Fogarty International Centre, National Institutes of Health (NIH) - člen riešiteľského tímu
 • 2007-2011
  COST Action IS0603: HOME - Health and Social Care for Migrants and Ethnic Minorities. – spoluriešiteľ
 • 2005 – 2007
  Project funded by EU DG SANCO named “HIA-NMAC – Health Impact Assessment in New Member States and Pre-Accession Countries” – národný koordinátor
 • 2005-2008
  FIRCA – A case control study of early risk factors for breast cancer
  Study of early risk factors for breast cancer in cooperation with Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA, funded by National Institutes of Health (NIH) – spoluriešiteľ
 • 2004-2007
  Project funded by EU DG SANCO named “The Effectiveness of Health Impact Assessment” – národný koordinátor
 • 2003 – 2004
  GYTS  Project funded by Center for Disease Control and Prevention, Atlanta, USA: Global Youth Tobacco Survey in the Slovak Republic.- spoluriešiteľ
 • 2003 – 2004
  GSPTS Project conducted and funded by Center for Disease Control and Prevention, Atlanta, USA: “Global School Personnel Tobacco Survey in the Slovak republic”- spoluriešiteľ