Skočiť na hlavný obsah

doc. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH univ. profesor

E-mail
robert.ochaba@truni.sk

je absolventom študijného odboru verejné zdravotníctvo. Odbornú prax vo verejnom zdravotníctve získava nepretržite od roku 1998. Pedagogickú prax vykonáva nepretržite od roku 2007. Zaoberá sa problematikou drogových závislostí a prevenciou užívania tabakových výrobkov, podporou zdravia a výchovou ku zdraviu. Bol v minulosti a v súčasnosti je riešiteľom alebo spoluriešiteľom viacerých národných a medzinárodných projektov.

Rok získania PhD: 2008
Rok získania doc.: 2011

Najvýznamnejšie publikácie:

  1. Alcohol use and its affordability in adolescents in Slovakia between 2010 and 2018: Girls are less adherent to policy measures./ R. Ochaba, T. Baška, M., Bašková International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021, 18(10), 5047
  2. The role of family background on cigarette smoking among adolescent school children in Slovakia: findings from the 2007 Slovakia Global Youth Tobacco Survey / T. Baška, Ch. W. Warren, H. Hudečková, Robert Ochaba, P. Šťastný, V. Lea, J. Lee.
    In: Int J Public Health [(IF 1.933)]. - ISSN 1661-8556. - Roč.55, č.6 (2010), s. 591-597.
  3. Vývoj vybraných indikátorov zdravia súvisiacich s diagnózou F10 poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu/ Ochaba, R., Chromíková, L. In. Lek. Obzor. – ISSN 0457-4214. – Roč. 68, č. 8 (2019), s. 229-237.
  4. The role of family background on cigarette smoking among adolescent school children in Slovakia: findings from the 2007 Slovakia Global Youth Tobacco Survey / T. Baška, Ch. W. Warren, H. Hudečková, Robert Ochaba, P. Šťastný, V. Lea, J. Lee.
    In: Int J Public Health [(IF 1.933)]. - ISSN 1661-8556. - Roč.55, č.6 (2010), s. 591-597.
  5. Užívanie psychoaktívnych látok na Slovensku – výsledky medzinárodnej štúdie HBSC. / Ochaba, R., Baška, T., Chromíková, L., Madarásová-Gecková, A., Kačmáriková, M. In. Zdrav. Listy- ISSN 26444909.- Roč. 1 (2020), s. 32-37.