Skočiť na hlavný obsah

Príhovor dekana

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce bola zriadená v roku 1994.
Doteraz vychovala 10 051 absolventov.

Cieľom fakulty je vychovať v duchu kresťanstva a humanizmu vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov, ktorí ukončili vzdelanie v študijných programoch ošetrovateľstvo, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, sociálna práca, verejné zdravotníctvo.

Po ukončení štúdia majú absolventi možnosť uplatniť sa ako experti alebo výskumní pracovníci v oblastiach primárnej prevencie chorôb, liečení chorôb, v oblasti životného či pracovného prostredia. Uplatnenie nájdu v zdravotníckych zariadeniach, v primárnej zdravotnej starostlivosti, v zdravotníckych laboratóriách a v sociálnych zariadeniach. Sú pripravení na výkon práce s rizikovými skupinami, rodinou, deťmi, aj komunitou.

 

 

 

Prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.
dekan