Skočiť na hlavný obsah

prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc., MBA

E-mail
viera.rusnakova@truni.sk

je absolventkou Lekárskej fakulty UK. Po získaní špecializácie v medicínskej informatike a v klinickom odbore neurológia  ukončila doktorandské štúdium na SAV. Venovala sa problematike zdravotníckej informatiky a uplatneniu expertných systémov v neurológii. Neskôr sa okrem výučby študentov a zdravotníckych pracovníkov v oblasti informatiky, bioštatistiky, verejného zdravotníctva orientovala  na zdravotnícky manažment a manažment kvality. V roku 2000 absolvovala MBA štúdium na Univerzite v Leeds. Koordinovala viaceré medzinárodné projekty rozvoja zdravotníckeho manažmentu  na Slovensku s partnermi z USA a EÚ.  Pôsobila ako expert v Srbsku, Albánsku, Gruzínsku. Dlhodobo  spolupracuje s Katedrou zdravotníckeho manažmentu na Univerzite Scranton, PA, USA a v roku 2016 získala uznanie – Member of University Scranton Chapter the Upsilon Phi Delta Society – Honorary Health Management Society, AUPHA – An Association of University Programs in Health Administration, USA.

Ťažisko jej súčasných výskumných, pedagogických a praktických aktivít je v oblasti bezpečnosti a kvality zdravotníckej starostlivosti, využitia nástrojov manažmentu v epidemiológii a zabezpečovania kvality vo vzdelávaní.  Aktuálne je riešiteľkou projektov SUNI-SEA a PRESCRIP-TEC a členkou Rady pre zabezpečovanie  kvality TU  v Trnave.

Rok narodenia: 1951
Rok získania CSc. (PhD.): 1989
Rok získania MBA: 2000
Rok získania titulu doc.: 2005
Rok získania titulu  prof.: 2013

Najvýznamnejšie publikácie

Rusnák, M., Rusnáková, V., Psota, M. 2013. Štatistika zdravia. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2013. ISBN 978-80-8082-732.                                                                    

Rusnáková V., Benedikovičová, A. 2015. Manažment ľudských zdrojov. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015. 118 s. ISBN978-80-8082-916-2.

Naďová, K., Rusnáková, V., Novák, M., Sadloňová, V., Červeňová, T. and Nováková, E., 2016. Benefit of active approach to surveillance of hospital-acquired infections. Epidemiology: Open Access6(2), pp.2161-1165.

Mikušová, V., Rusnáková, V., Nad’ová, K., Boroňová, J. and Bet’ková, M., 2012. Patient Safety Assessment in Slovak Hospitals. International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine & Public Health (IJCRIMPH), 4, 1236-1244.                                                                   

Rusnáková, V., Bachárová, L., Boulton, G., Hlavačka, S. and West Jr, D.J., 2004. Assessment of management education and training for healthcare providers in the Slovak Republic. Hospital Topics82(3), pp.18-25.                                                                   

Granty

  • Grant KEGA – 006TTU-4/2016 – Propedeutika epidemiológie – riešiteľ a spoluautor (január 2016 – december 2018)
  • Grant KEGA – 011TTU-4/2014-2015 – Monografia Štatistika zdravia v stratégiách rozvoja zdravia verejnosti – riešiteľ a spoluautor
  • Podpora zlepšenia kvality na Trnavskej univerzite v Trnave, 26110230092.0 – Rozvoj geriatrického ošetrovateľstva – GEO. Odborný autor – GEO 10 – 11 modul Strategický manažment ľudských zdrojov 2014 – 2015
  • Expert pre ECDC Stockholm – on contract basis.  Projekt zameraný na štandardy a zber informácií  pre surveillance infekčných ochorení (2012, 2013)
  • ECORYS – CEEN Framework contract LOT  Health 04SER01/16/031 Srbsko – vedúci tímu projektu Hodnotenie potrieb a príprava TOR pre projekt vzdelávania v zdravotníckom manažmente v Srbsku financovaného EÚ (2006 – 2007)
  • Koordinátor projektu WHO PATH na Slovensku – Indikátory výkonnosti a kvality pre nemocnice 
  • Lokálny koordinátor Komponentu kvality 2005/2006 – projekt Svetovej banky – Modernizácia sektoru zdravotníctva na Slovensku 2005/2006