Skočiť na hlavný obsah

Inštitút pre globálne zdravie a epidemiológiu

 

Vitajte na stránke Inštitútu pre globálne zdravie a epidemiológiu. Inštitút vznikol ako pracovisko v rámci Katedry verejného zdravotníctva na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce TU a jeho primárnym zámerom je výskum a vzdelávanie v oblasti globálneho zdravia a epidemiológie. Inštitút združuje odborníkov z oblasti verejného zdravotníctva, epidemiológie a iných príbuzných disciplín a vytvára platformu pre implementáciu moderných epidemiologických prístupov a metód vo výskume a výuke. 

Moderný prístup k populačnej epidemiológii

Jednou z nosných tém práce IGHE je využívanie moderných a inovatívnych epidemiologických indikátorov a metrík v štúdiu distribúcie a dopadov ochorení a rizikových faktorov. Cieľom takéhoto prístupu je prinášať presnejšie a výpovednejšie epidemiologické dáta, čo umožní identifikáciu najviac rizikových populácií v kontexte rôznych druhov ochorení a vytváranie podkladov pre ich efektívnu prevenciu a riešenie. 

Silné základy

Inštitút vznikol na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce TU ako výsledok dlhoročných výskumných aktivít a tradície vzdelávania vo verejnom zdravotníctve. Jeho snahou je upevniť pozíciu fakulty ako jedného z lídrov v tejto oblasti na Slovensku a sprístupňovať najnovšie svetové poznatky odbornej a širokej verejnosti. 

Spolupráca

Dôležitým pilierom fungovania IGHE je aj spolupráca s domácimi a zahraničnými inštitúciami pôsobiacimi vo sfére verejného zdravotníctva, globálneho zdravia, epidemiológie a iných odborov. Členovia a spolupracovníci inštitútu majú dlhoročné skúsenosti zo vzdelávania, výskumu a praxe. Skúsenosti s prácou v medzinárodných projektových konzorciách spoločne s kontaktom na odborníkov v oblasti verejného zdravotníctva, globálneho zdravia a epidemiológie z celého sveta vytvárajú silnú a rozsiahlu medzinárodnú sieť expertov.

 

Ďakujeme za podporu a podnety!

Píšte nám: ighe [at] truni.sk 

Sledujte nás: Facebook

 

 

Naša fakulta prostredníctvom Inštitútu pre globálne zdravie a epidemiológiu získala grant od Nadácie ESET.
https://www.nadaciaeset.sk/podporili-sme.html
O grant sme sa uchádzali v rámci výzvy "Efektívne nástroje pre účinné zvládanie pandémie COVID‑19 - 2021". Náš projekt "Komplexná analýza zdravotných dopadov pandémie COVID-19 a ich prediktorov v regiónoch Slovenska ako model pre zlepšenie pripravenosti pre budúce pandémie (KADOP)" získal v silnej konkurencii veľmi dobré hodnotenie a zameria sa na analýzu nerovností v zraniteľnosti a dopadoch COVID-19 v regiónoch SR.

Doba riešenia je do novembra 2021.