Skočiť na hlavný obsah

Personálne zabezpečenie katedry

  Meno, priezvisko, tituly Č.m. Klapka E-mail
Vedúca katedry doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD., MPH - VUPCH  227 421 martina.horvathova [at] truni.sk
Zástupkyňa vedúcej katedry
Tajomníčka katedry
Kariérová poradkyňa
(konzultácie po mailovej dohode)
doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD., MPH, univ. prof.  - VUPCH 227 421 stanislava.blazickova [at] truni.sk
Katedrová správkyňa,
Koordinátorka MAIS, MOODLE, EZP
PhDr. Zuzana Bárdyová, PhD., MPH - VUPCH 227 421 zuzana.bardyova [at] truni.sk
Vedúca laboratórií doc. RNDr. Soňa Kucharíková, PhD. - VUPCH 225a 415 sona.kucharikova [at] truni.sk
Koordinátorka pre program Erasmus+ a zahraničné vzťahy, Študijná poradkyňa pre uchádzačov a študentov, Koordinátorka ŠVOČ (konzultácie po mailovej dohode) doc. MVDr. Alžbeta Kaiglová, PhD. - VUPCH 17/1 308 alzbeta.kaiglova [at] truni.sk
Koordinátorka praxe Mgr. Kamila Melnikov, PhD. - VUPCH 17/1 308 kamila.melnikov [at] truni.sk
Sekretariát Gabriela Semešová 204 420 gabriela.semesova [at] truni.sk
         
Zamestnanci prof. RNDr. Vladimír Bošák, CSc. - VUPCH 225 442 vladimir.bosak [at] truni.sk
  prof. RNDr. František Ondriska, PhD. - VUPCH  225 442 frantisek.ondriska [at] truni.sk
  prof. RNDr. Marie Korabečná, PhD. - VUPCH 227 421 marie.korabecna [at] truni.sk
  doc. PharmDr. Pavol Beňo, CSc. - VUPCH 225a   pavol.beno [at] truni.sk
  RNDr. Mgr. Jaroslava Sokolová, PhD., MPH, univ. doc. - VUPCH CEMIP 427 jaroslava.sokolova [at] truni.sk
  MUDr. Rastislav Husťak, PhD. - VUPCH 225 442 rastislav.hustak [at] truni.sk
  doc. MUDr. Zuzana Čierna, PhD. - VUPCH     zuzana.cierna [at] truni.sk
  PhDr. Katarína Pinčáková, PhD. - VUPCH 225 442 katarina.pincakova [at] truni.sk
  Mgr. Lenka Reizigová, PhD., MPH - VUPCH CEMIP 421 lenka.reizigova [at] truni.sk
  RNDr. Lucia Jakubcová, PhD. - VUPCH CEMIP   lucia.jakubcova [at] truni.sk
  RNDr. et Mgr. Nicholas Martinka, PhD. - VUPCH     nicholas.martinka [at] truni.sk
Vedecko-výskumná zamestnankyňa RNDr. Karolína Tomčíková, PhD. - VUPCH CEMIP   karolina.tomcikova [at] truni.sk
Laborantka
Iveta Adámková
 17/2 308 iveta.adamkova [at] truni.sk
         
Interní doktorandi Mgr. Patrícia Hockicková - VUPCH A207   patricia.hockickova [at] tvu.sk
  Mgr. Radoslava Berdisová - VUPCH A207   radoslava.berdisova [at] tvu.sk
  Ing. Viktória Vozáriková - VUPCH A207   viktoria.vozarikova [at] tvu.sk
         
 Externí pedagógovia MUDr. Iveta Kopecká, PhD.     iveta.kopecka [at] fntt.sk
  MUDr. Jana Korytárová, PhD.     jkorytarova [at] gmail.com
  MUDr. Botek Rudolf     botek [at] laboratoria.sk
  RNDr. Vojtech Boldiš, PhD.     vojtechboldis [at] pobox.sk
  RNDr. Karel Fajfrlík, PhD.     fajfrlik [at] fnplzen.cz
  prof. RNDr. Ján Vojtaššák, CSc.     jan.vojtassak [at] centrum.sk