Skočiť na hlavný obsah

doc. MUDr. Zuzana Čierna, PhD.

pôsobí ako prednostka Ústavu patológie Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej Univerzity a Fakultnej nemocnice Trnava a ako docentka na Ústave patologickej anatómie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava. Vyučuje predmety histológia, patologická anatómia a vybrané kapitoly z patologickej anatómie. Vo vedeckej oblasti sa venuje jednak štúdiu testikulárnych germinatívnych nádorov so zameraním na sledovanie markerov zodpovedných za ich chemorezistenciu, a tiež oblasti cirkulujúcich nádorových buniek pri karcinóme prsníka. Jej každodennou praxou je mikroskopické hodnotenie bioptických materiálov odobratých pacientom počas operácií alebo zákrokov.

Rok narodenia:  1976
Rok získania Ph.D.:  2015
Rok získania doc.:  2019

Najvýznamnejšie publikácie:

  1. Horak S, Cierna Z, Kopecka I, Drozda V, Harmanos M, Cvik M. Ancient retroperitoneal schwannoma imitating seminoma recurrence: A case report. Urol Case Rep. 2022; 46:102304. doi: 10.1016/j.eucr.2022.102304. PMID: 36582515; PMCID: PMC9792343.
  2. Horák, S, Čierna, Z. Novinky v piatej edícii klasifikácie nádorov semenníkov podľa Svetovej zdravotníckej organizácie. Klin Onkol 2023; 36(4): 268– 272. doi: 10.48095/ccko2023268.
  3. Cierna, Z., Mego, M., Miskovska, V., Machalekova, K., Chovanec, M., Svetlovska, D., Hainova, K., Rejlekova, K., Macak, D., Spanik, S., Ondrus, D., Kajo, K., Mardiak, J. a Babal, P. 2016. Prognostic value of programmed-death-1 receptor (PD-1) and its ligand 1 (PD-L1) in testicular germ cell tumors. In: Ann Oncol. 2016, 27(2). 300-305.
  4. Chovanec, M., Cierna, Z., Miskovska, V., Machalekova, K., Kalavska, K., Rejlekova, K., Svetlovska, D., Macak, D., Spanik, S., Kajo, K., Babal, P., De Giorgi, U., Mego, M. a Mardiak, J. 2018. Systemic immune-inflammation index in germ-cell tumours. In: Br J Cancer. 2018, 118(6). 831-838.
  5. Chovanec, M., Cierna, Z., Miskovska, V., Machalekova, K., Svetlovska, D., Kalavska, K., Rejlekova, K., Spanik, S., Kajo, K., Babal, P., Mardiak, J. a Mego, M. 2017. Prognostic role of programmed-death ligand 1 (PD-L1) expressing tumor infiltrating lymphocytes in testicular germ cell tumors. In: Oncotarget. 2017, 8(13). 21794-21805.
  6. Mego, M., Cierna, Z., Svetlovska, D., Macak, D., Machalekova, K., Miskovska, V., Chovanec, M., Usakova, V., Obertova, J., Babal, P. a Mardiak, J. 2013. PARP expression in germ cell tumours. In: J Clin Pathol. 2013, 66(7). 607-612.
  7. Mego, M., Cholujova, D., Minarik, G., Sedlackova, T., Gronesova, P., Karaba, M., Benca, J., Cingelova, S., Cierna, Z., Manasova, D., Pindak, D., Sufliarsky, J., Cristofanilli, M., Reuben, J. M. a Mardiak, J. 2016. CXCR4-SDF-1 interaction potentially mediates trafficking of circulating tumor cells in primary breast cancer. In: BMC Cancer. 2016, 16. 127.
  8. Cierna, Z., Mego, M., Janega, P., Karaba, M., Minarik, G., Benca, J., Sedlackova, T., Cingelova, S., Gronesova, P., Manasova, D., Pindak, D., Sufliarsky, J., Danihel, L., Reuben, J. M. a Mardiak, J. 2014. Matrix metalloproteinase 1 and circulating tumor cells in early breast cancer. In: BMC Cancer. 2014, 14(1). 472.