Skočiť na hlavný obsah

RNDr. et Mgr. Nicholas Martinka, PhD.

pôsobí ako odborný asistent na Katedre laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve, a ako vedúci laboratórny diagnostik na Oddelení klinickej biochémie Nemocnice A. Wintera Piešťany. Vyučuje predmety: biochémia a vyšetrovacie metódy v biochémii. V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava najmä na oxidačný stres pri srdcových ochoreniach a analytické interferencie pri jednotlivých stanoveniach. V súčasnosti je zaradený  v postgraduálnom vzdelávaní v odbore laboratórna medicína.  

Rok narodenia:  1993
Rok získania Ph.D.:  2021

 

Najvýznamnejšie publikácie:

  1. Determination of methylxanthines in tea samples by HPLC method / Timotej Jankech, Mária Maliarová, Nicholas Martinka. In: Nova Biotechnologica et Chimica. - ISSN 1338-6905. - Roč. 18, č. 2 (2019).
  2. Antioxidant enzymes activity in SARS-CoV-2 positive patients / Nicholas Martinka, Timotej Jankech, Ivana Gerhardtová, Štefan Kóňa, Terézia Sedláčková. In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2021. - Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2021. - ISBN 978-80-223-5132-4.
  3. Elektrochemiluminiscencia v stanovení protilátok SARS-CoV-2 / Nicholas Martinka, Timotej Jankech. In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. - Banská Bystrica, Občianské združenie Preveda, 2020. - ISBN 978-80-972360-6-9.
  4. Determination of Biogenic Amines in Food and Beverage Samples / Ivana Gerhardtová, Jozef Sokol, Mária Maliarová, Nicholas Martinka, Timotej Jankech.In: Chemické listy. - ISSN 0009-2770. - Roč. 116, č. 9 (2022).
  5. Evaluation of chromatographic performance of three C18 colums for avenanthramides separation / Timotej Jankech, Jozef Sokol, Mária Maliarová, Ivana Gerhardtová, Nicholas Martinka, Marcela Blažková. In: Nova Biotechnologica et Chimica. – DOI 10.35547. Roč. 202. (2022).