Skočiť na hlavný obsah

prof. RNDr. František Ondriska, PhD.

E-mail
frantisek.ondriska@truni.sk

pôsobí ako pedagóg na Katedre Laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve a ako mikrobiológ, laboratórny diagnostik  na oddelení parazitológie v spoločnosti Medirex, a.s., člen MedirexGroup. Vyučuje predmety mikrobiológa, parazitológia, vyšetrovacie metódy v mikrobiológii a parazitológii. Ďalej pôsobí ako externý pedagóg na Katedre ekológie Prírodovedeckej fakulty UK a na Katedre mikrobiológie a virológie, kde vyučuje predmety všeobecná a lekárska parazitológia. Je externým pedagógom aj na Slovenskej zdravotníckej univerzite, kde vyučuje v rámci špecializačného štúdia predmet klinická parazitológia. Zameriava sa na diagnostiku parazitárnych nákaz a vyšetrovacie metódy v klinickej parazitológii. Je vedeckým sekretárom Slovenskej parazitologickej spoločnosti a členom revíznej komisie Slovenskej spoločnosti klinickej mikrobiológie SLS. Je členom expertnej skupiny MZSR pre monitoring kalamitných druhov komárov na Slovensku.

Rok narodenia: 1952
Rok získania PhD.: 2001
Rok získania doc.: 2006
Rok získania prof.: 2018

 

Najvýznamnejšie publikácie

  1. Ondriska F., Dubinský P., Pochybová M., Kultan V., Smiešna A., Lesňáková M., Daňová K., Mihaľková V., Dulíková M., Kuchtová M., Liška M., Strehárová A. Regional incidence of human trichinellosis outside the outbreak focus. Helminthologia 2000, 37(2): 67-70
  2. Ondriska F., Mrva M., Lichvár M., Žiak P., Murgašová Z., Nohýnková E. First cases of Acanthamoeba keratitis in Slovakia. AAEM 2004, 11(2): 335-341
  3. Ondriska F.,Vrabcová I., Brinďáková S., Kváč M., Ditrich Oleg., Boldíš V., Bastlová M.:The first reported cases of human cryptosporidiosis caused by Cryptosporidium hominis in Slovak Republic. Folia Microbiol. 2013, 58(1): 69-73
  4. Ondriska F., Forgáč F., Hrčková G., Pavlovičová G., Miterpáková M., Boldiš V.: Human ocular dirofilariosis in Slovakia, a case report. Helminthologia 2014, 51(3):246-249
  5. Ondriska F., Bukovinová P., Votýpka J., Nohýnková E., Boldiš V.: Imported New World cutaneous leishmaniasis in a traveller from Slovakia. Brat Med J. 2015, 116 (3):203-206
  6. Ondriska F, Boldiš V, Garajová M., Mrva M. Klinická parazitológia. 1. vyd.  Bratislava UK Prírodovedecká fakulta, 2016. 239 s.- ISBN 978-80-223-4217-9
  7. Ondriska F., Boldiš V., Kaiglová A., Mrva M., Mrvová Garajová M, Steinhübel J.: Atlas parazitov človeka. 1. vyd. Trnava Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2022. 140 s.- ISBN 978-80-568-0438-4.