Skočiť na hlavný obsah

Študijné informácie

Študijný odbor: Zdravotnícke vedy
Kód odboru: 5618
Študijný program:  Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

  Konzultačné hodiny - LS akademického roka 2023/2024
  Rozvrh hodín
  Harmonogram akademického roka 2023/2024
  Ročníkoví vedúci pre akademický rok 2023/2024

 

Informačné systémy

 

Odporúčaný študijný plán (MAIS)

  OŠP v akademickom roku 2023/2024 – Bc. denná forma
  OŠP v akademickom roku 2023/2024 – Bc. externá forma (zosúlaďovanie)
  OŠP v akademickom roku 2023/2024 – Bc. externá forma
  OŠP v akademickom roku 2023/2024 – Mgr. denná forma
  OŠP v akademickom roku 2023/2024 – Mgr. externá forma (zosúlaďovanie)
  OŠP v akademickom roku 2023/2024 – Mgr. externá forma
  OŠP v akademickom roku 2023/2024 – PhD. denná forma
  OŠP v akademickom roku 2023/2024 – PhD. externá forma

 

ODBORNÁ PRAX

  Pokyny k absolvovaniu odbornej praxe – Bc. štúdium
  Pokyny k absolvovaniu odbornej praxe – Mgr. štúdium

  Prihláška – Odborná laboratórna prax I.
  Prihláška – Odborná laboratórna prax II.
  Prihláška - Súvislá klinická prax
  Prihláška - Odborná prax (magisterské štúdium)

  Záznamník z praxe
  Čestné vyhlásenie študenta
  Hodnotenie študenta vykonávajúceho odbornú prax
  Žiadosť o prípravu zmluvy na zabezpečenie odbornej praxe
 

Záverečné práce

  Výber tém na bakalárske práce na akademický rok 2024/2025
  Výber tém na diplomové práce na akademický rok 2024/2025
  Výber tém na dizertačné práce na akademický rok 2024/2025

 

  Smernica rektora TU v Trnave č. 20/2021
  Pokyny k zadaniu záverečnej práce – Mgr. externé štúdium
  Formulár zadania záverečnej práce
  Záznam o konzultáciách

 

  Metodické usmernenie k záverečným bakalárskym prácam
  Doplnok k metodickému usmerneniu k záverečným bakalárskym prácam
  Metodické usmernenie k záverečným magisterským prácam
  Doplnok k metodickému usmerneniu k záverečným magisterským prácam
  Metodické usmernenie k záverečným dizertačným prácam
  Metodické usmernenie k záverečným rigoróznym prácam

 

Posudky záverečných prác

 

Štátne záverečné skúšky