Skočiť na hlavný obsah

PhDr. Zuzana Bárdyová, PhD., MPH.

pôsobí ako odborný asistent a katedrový správca Katedry Laboratórnych vyšetrovacích metód  v zdravotníctve. Zároveň pôsobí ako referent pre analýzu dát mamografického skríningu Národného onkologického inštitútu. Vyučuje predmety: Bioštatistika, Analýza dát, Biofyzika, Radiačná ochrana, Nukleárna medicína, Objektivizácia faktorov životného a pracovného prostredia, Základy prevencie a ďalšie. Vedecko-výskumnú činnosť zameriava najmä na problematiku mamografického skríningu a radiačnej ochrany (monitorovanie radiačnej záťaže pacientov a zdravotníckeho personálu pri lekárskych expozíciách; hodnotenie potenciálneho rizika vyplývajúceho z lekárskych expozícií). Je členom dvoch pracovných skupín Komisie MZ SR pre zabezpečenie kvality v rádiológii, radiačnej onkológii a v nukleárnej medicíne; v oblasti mamografie a v oblasti intervenčnej rádiológie. Taktiež je členom SK MTP a ďalších odborných spoločností SLS (SRS: SKVIR, SKVR, SKS, SMS, SEBI).

Rok narodenia:  1990
Rok získania PhD.:  2017

Najvýznamnejšie publikácie:

  1. Estimation of diagnostic reference levels for CT coronarography in Slovakia / Bárdyová Z, Horváthová M, Nikodemová D. In: Radiation Protection Dosimetry. - ISSN 0144-8420. -Vol. 181, Issue 4 (2018), s. 310-316.
  2. Precaution in the use of effective dose in coronary CT angiography / Bárdyová Z, Horváthová M, Gomola I, Neuschl V, Šimková J. In: Radiation Protection Dosimetry. - ISSN 0144-8420. - Vol. 198, Issue 9-11 (2022), s. 547-553.
  3. Current trends of radiation protection equipment in interventional radiology / Budošová D, Horváthová M, Bárdyová Z, Balázs T. In: Radiation Protection Dosimetry. - ISSN 0144-8420. - Vol. 198, Issue 9-11 (2022), s. 554-559.
  4. The importance of feedback in monitoring patients’ radiation doses in mammography / Horváthová M, Bárdyová Z, Gomola I. In: Radiation Protection Dosimetry. - ISSN 0144-8420. - Vol. 198, Issue 9-11 (2022), s. 540-546.
  5. The importance of public health in radiology and radiation protection / Bárdyová Z, Horváthová M, Pinčáková K, Budošová D. In: Journal of public health research. - ISSN 2279-9028. - Vol. 10, Issue 3 (2021), s. [1-6]; article number: 2141.