Skočiť na hlavný obsah

Mgr. Kamila Melnikov, PhD.

pôsobí ako odborný asistent na Katedre laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve. Zameriava sa na oblasť chémie a mikrobiológie. V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava na oblasť parazitológie. Z tejto oblasti bola aj jej dizertačná práca s názvom ,,Toxoplazmóza u rizikových skupín pacientov a metódy laboratórnej diagnostiky“. V rámci pedagogickej činnosti vyučuje predmety Analytická chémia a Biochémia, zároveň je koordinátorkou odbornej praxe študentov Katedry laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve. Je členom Slovenskej parazitologickej spoločnosti pri SAV.

Rok narodenia:  1993
Rok získania Ph.D.:  2020

Absolvované zahraničné stáže cez ERASMUS+:

Oddelenie Infekčnej diagnostiky Litomyšlskej nemocnice, Česká republika, 06/2015 – 06/2016

Najvýznamnejšie publikácie:

  1. MELNIKOV K, KUCHARÍKOVÁ S, BÁRDYOVÁ Z, BOTEK N, KAIGLOVÁ A. 2023. Applications of a Powerful Model Organism Caenorhabditis elegans to Study the Neurotoxicity Induced by Heavy Metals and Pesticides. In: Physiological research. ISSN 0862-8408, vol. 72, no. 2, s. 149-166.
  2. KUCHARÍKOVÁ S, HOCKICKOVÁ P, MELNIKOV K, BÁRDYOVÁ Z, KAIGLOVÁ A. 2023. The Caenorhabditis elegans cuticle plays an important role against toxicity to bisphenol A and bisphenol S. In: Toxicology Reports. ISSN 2214-7500, vol. 10, s. 341-347.
  3. KAIGLOVÁ A, CHANGOMA MJS, ŠPAJDELOVÁ J, JAKUBCOVÁ D, BÍROVÁ K. 2020. Urinary   schistosomosis in patients of rural medical health centers in Kwale county, Kenya  In: Helminthologia. ISSN 0440-6605, 2020, vol.8, no. 1, s. 19-27.
  4. BOTEK N, TESÁKOVÁ B, NICODEMOU A, MELNIKOV K. 2022. Patogenéza ochorenia COVID-19 a jeho dopad na vrodenú imunitu asociovanú s vírusovou sepsou s imunitnou odchýlkou. In: Zdravotnícke listy. ISSN 1339-3022, roč. 10, č. 4, s. 44-49.
  5. MELNIKOV K., ONDRISKA F., BOLDIŠ V., ŠČASNÝ P., LACHKÝ O., VOJTAŠŠÁK J. 2020. Latent toxoplasmosis in pregnancy and its influence on selected parametric data of newborns. In: Lekársky obzor. ISSN 0457-4214, roč. 69, 2020, č. 12, s. 467-472.
  6. Boldiš V, Ondriska F, Kováč Ľ, Ondriska M, Bastlová M, Steinhűbel J, Bírová K. 2020. Kazuistika toxoplazmovej meningoencefalitídy s fatálnym koncom u HIV pacienta. In: Newslab. ISSN 1338- 9661, roč. 11, č. 1, s. 47-50. 
  7. Ondriska F, Boldiš V, Lesný P, Goncalvesová E, Šimovičová V, Bastlová M, Steinhűbel J, Bírová K, Ondrušková M. 2020. Retrospektívna štúdia Ondriska a kol. ohľadom prevencie toxoplazmózy u pacientov v transplantačnom programe. In: Newslab. Supplement. ISSN 2454-0021, roč. 11, č. 2.
  8. Ondriska F, Boldiš V, Ondrušková M, Bastlová M, Steinhűbel J, Bírová K, Počarovská   A. 2020. Retrospektívna štúdia Ondriska a kol. ohľadom prevencie toxoplazmózy v tehotnosti na Slovensku. In: Newslab. Supplement. ISSN 2454-0021, roč. 11, č. 2.
  9. ONDRISKA F, MELNIKOV K, BOLDIŠ V, ŠČASNÝ P, LACHKÝ O. 2022. Ovplyvňuje latentná toxoplazmóza tehotenstvo? In: Správy klinickej mikrobiológie. ISSN 1335-8219, suppl. roč. 22, č. SA/2022, s. 38-38.
  10. BÍROVÁ  K. et al. : Porovnanie výsledkov stanovenia avidity IgG protilátok a IgM protilátok metódami ECLIA (Cobas) a EIA (TEST-LINE) v diagnostike toxoplazmózy. In: Tomáškovy dny 2020. - Brno : Masarykova univerzita, 2020. s. 28. ISBN 978-80-210-9611-0.