Skočiť na hlavný obsah

MUDr. Rastislav Husťak

pôsobí ako odborný asistent katedry Laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve, a zároveň ako gastroenterológ v zdravotníckom zariadení Fakultná nemocnica Trnava a Endocorp s.r.o.. Vyučuje predmety Fyziológia a Patologická fyziológia, Vnútorné lekárstvo, Klinická propedeutika a Funkčná diagnostika. Vedecko-výskumnú činnosť zameriava najmä na oblasť gastroenterológie a hepatológie. Spolupracoval a naďalej aktívne spolupracuje s vedecko-výskumným pracoviskom IKEM Praha a Centrom mikrobiológie a prevencie infekcií FZaSP TU. Je členom Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti (SGS), Endoskopickej sekcie SGS a Európskej spoločnosti pre gastrointestinálnu endoskopiu (ESGE).

Rok narodenia:  1983
Rok získania MUDr.:  2006
Rok získania Ph.D.:  2023

Najvýznamnejšie publikácie:

  1. Hustak R, Vackova Z, Krajciova J, Spicak J, Kieslichova E, Mares J, Martinek J. Endoscopic clips versus overstitch suturing system device for mucosotomy closure after peroral endoscopic pyloromyotomy (G-POEM): a prospective single-center study. Surg Endosc. 2022 Dec;36(12):9254-9261. doi: 10.1007/s00464-022-09417-1.
  2. Martinek J, Hustak R, Mares J, Vackova Z, Spicak J, Kieslichova E, Buncova M, Pohl D, Amin S, Tack J. Endoscopic pyloromyotomy for the treatment of severe and refractory gastroparesis: a pilot, randomised, sham-controlled trial. Gut. 2022 Nov;71(11):2170-2178. doi: 10.1136/gutjnl-2022-326904.
  3. Erhartova D, Vackova Z, Hustak R, Spicak J, Martinek J,: Per-oral endoscopic myotomy  (POEM) and per oral endoscopic pyloromyotomy (POEP) for coexisting gastroparesis and achalasia in a single patient performed as a single procedure, doi.:10.1055/s-0038-1637361.
  4. Husťak R, Vacková Z, Krajciova J, Janicko M, Buncová M, Kieslichová E, Spicak J, Martínek J. Per-oral endoscopic pyloromyotomy (g-poem) for the treatment of gastroparesis - a pilot single-centre study with mid-term follow-up. Rozhl Chir. 2020 Winter;99(3):116-123. English. doi: 10.33699/PIS.2020.99.3.116-123.
  5. Dražilová D, Vacková Z, Husťak R, Martínek J: Úspěšná opakovaná endoskopická pyloromyotomie (re-G-POEM) v léčbě postchirurgické gastroparézy, Rozhledy v chirurgii Vol 101 No 1 (2022), doi.org/10.33699/PIS.2022.101.1.