Skočiť na hlavný obsah

doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD. MPH univ. profesor

E-mail
stanislava.blazickova@truni.sk

Pôsobí na Katedre Laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave od roku 2005 na funkčnom mieste docenta. V rokoch 2011-2015 bola vedúcou katedry. Súčasne pracuje ako  iný zdravotný pracovník v Laboratória Piešťany s.r.o, ktoré  sú aj vyúčbovým pracoviskom pre povinnú prax študentov študijného odboru Vyšetrovacie metódy v zdravotníctve. Vedie záverečné práce,  Bc. a Mgr. z odboru LVM v zdravotníctve, podieľa sa výchove doktorandov z odboru LVM, je predsedom, resp. člen komisií pre Štátne záverečné skúšky Bc. a Mgr. z odboru LVM,        členom komisií pre obhajoby doktorandských dizertačných prác z LVM, členom komisie pre Rigorózne konanie z odboru LVM, členom etickej komisie FZSP TU Trnava. Vyučuje predmety Hematológia a transfúziológia, Biochémia, Imunológia, Vyšetrovacie metódy v biochémii, hematológii, imunológii. Vo vedeckej činnosti sa zameriava sa najmä na imunopatologické mechanizmy reumatických chorôb  a laboratórnu diagnostiku v oblasti klinickej imunológie a alergológie.

 

Funkcie a členstvo vo vedeckých, odborných a profesijných spoločnostiach

 • Členstvo  v odborných spoločnostiach:
 • Slovenská imunologická spoločnosť – člen výboru
 • Slovenská lekárska spoločnosť
 • Slovenská reumatologická spoločnosť
 • Slovenská spoločnosť klinických alergológov a imunológov
 • Slovenská komora vysokoškolsky vzdelaných zdravotníckych pracovníkov – člen disciplinárnej  a kontrolnej komisie
 • Česká společnosť pro analytickou cytologii
 • Člen vedeckej rady FZaSP TU Trnava do r. 2017
 • Člen pracovnej skupiny Akreditačnej komisie MZ SR – od 1.2.2008 do r.2015
 • člen redakčnej rady časopisu Rheumatologia – od r.2010

Rok narodenia: 1965
Rok získania PhD. 1999
Rok získania doc.:  2004

 

Najvýznamnejšie publikácie

 1. Blažíčková S., Rovenský J., Koška J., Vigaš M.: Effect of Hyperthermic Water Bath on Parameters Cellular Immunity. Int.J.Clin. Pharm. Res. 20, s.41-46, 2000
 2. Blažíčková S. , Rovenský J., Marek J., Schreiberová O.: Effect  of selected growth factors on stimulation of lymphocytes   in vitro. Int. J. Immunotherapy, XV, (3/4), 1999
 3. Blažíčková S.,, Rovenský, J., Kasafírek E., Buc M .:  The immunomodulatory properties of low-molecular tri-and tetrapeptides. Folia Biologica, 42, 57-59, 1996
 4. Blažíčková S., Rovenský J.: T cell and their role in Polymyalgia Rheumatica and Giant Cell Arteritis. In:  Polymylagia Rheumatica and Giant Cell Arteritis. Rovenský J. Leeb B.F:, Bird H., Štvrtinová V., Imrich R. (editors), Springer Wien NewYork, ISBN 978-3-211-99358-3, str. 25-31
 5. Blažíčková  S,          Rovenský J.: Systemic Lupus Erythematosus  Detected in Males in the Population of Slovakia. Adv kidney Dis Treat.   2017,  1:1.
 6. Rovensky J,  Blazíckova S,   Stiborova I.: SLE - Update Ethiopathogenesis  Leading to Biological Therapy . J Rheum Dis Treat 2017, 3:048
 7. Josef Rovensky et al. (Eds): Polymyalgia Rheumatica and Giant Cell Arteritis. Springer, 2017
 8. Rovenský, J., Vigaš M.,  Marek J., Blažíčková S.,  Vyletelková Ľ., Takač, A.: Evidence for Immunomodulatory Properties of Prolactin in vitro and in vivo situations. Int. J. Immunopharmacol. 13, 267-272 ,1991
 9. Stančíková M,  Rovenský J., Pekárek J., Orviský E., Blažíčková S., Čech K):  Influence of various forms of dialyzable leukocyte extracts on rat adjuvant arthritis.    Arch.  Immunol.  Ther.  Exp. (Warsz) 42, s. 295-299, 1994
 10. Rovenský J., Buc M., Lojda Z., Ružičková M., Blažíčková S.,   Rauová Ľ., Miština T., Vigaš M., Lackovič V.: Effect od domperidone-induced Hyperprolactinemia on selected immune parameters in healthy women. Arch. Immunol. Ther. Exp. (Warsz) 43,  221-227, 1995
 11. Rovenský J., Buc M.  Blažíčková S., Ferenčík M., Rauová Ľ., Fuska J., Stančíková M.: Screening of immunological properties of vermiculine in selected model situations.  Ann.   NY Acad. Sci. 815, s. 369-71, 1997
 12. Rovenský J, Juránková E., Rauová Ľ.,  Blažíčková S., Lukáč J. , Veselková Z., Ježová D, Vigaš M.: Relationship between endocrine, immune and clinical variables on pacients with systemic lupus erythematosus. J. Rheumatol., 24:12,  2330-2334, 1997
 13. Rovenský J., Blažíčková S., Rauová Ľ., Ježová D., Koška J., Lukáč J. , Vigaš M.: The hypothalamic - pituitary response in SLE. Regulation of prolactin, growth hormone and cortisol release. Lupus 7,  409-413, 1998
 14. Rovenský J., Lackovič V.,  Veselková Z., Horváthová M., Blažíčková S.,  Koška J.  Vigaš  M.:  Plasma cytokine concentration and cytokine producing ability of  whole blood cell cultures from healthy females with pharmacologically - induced hyperprolactinemia. Int. J. Tissue React. XXI(2) 43-49, 1999
 15. Szabova, L., Macejova, D., Dvorcakova, M., Mostbock, S., Blazickova, S., Zorad, S., Walrand, S., (...), Brtko, J.: Expression of nuclear retinoic acid receptor in peripheral blood mononuclear cells (PBMC) of healthy subjects. Life Sciences, 72 (7), 831-836, 2003
 16. Stark K., Rovenský J., Blažíčková S., Grosse-Wilde H., Ferenčík S., Hendstenberg Ch. Straub R. : Association of common polymorphismus in know susceptibility genes with  rheumatoid arthritis in a  Slovak population using osteoarthritis patients as controls. Arthritis Research and Therapy 2009, 11: R70(doi:
 17. Stark K., Straub R.H., Blažíčková S., Hengesteneberg CH.,  Rovenský J.:  Genetics in neuroendocrine immunology: implication for rheumatoid arthritis and osteoarthritis. Ann NY Acad Sci 1993, 2010, 10-14
 18. Stark K, Straub RH, Rovenský J, Blažičková S, Eiselt G, Schmidt M: CYB5A polymorphism increases androgens and reduces risk of rheumatoid arthritis in women. Arthritis Res Ther. 2015 Mar 11;17:56. doi: 10.1186/s13075-015-0574-9.

 

Granty:

 • VEGA 1/0244/17-  Dyslipidémie ako rizikový faktor kardivaskularnych komorbidít pri systémovom lupus erythematosus, zodpovedný riešiteľ
 • APVT-21-032304 Polymyalgia rheumatica a temporálna arteritída – význam faktorov podieľajúcich sa na závažnosti a priebehu VP NÚRCH Piešťany, 2008, spoluriešiteľ
 • MZ SR č. 2005/20-NURCH-04: Účinok chronického zápalu na metabolizmus u reumatických chorôb, spoluriešiteľ
 • MZ SR 2005/18-NURCH-02 "Systémová skleróza-hodnotenie faktorov“, spoluriešiteľ