Skočiť na hlavný obsah

prof. RNDr. Marie Korabečná, PhD.

E-mail
marie.korabecna@truni.sk

sa špecializuje na genetiku človeka, predovšetkým na rozvoj laboratórnych diagnostických metód v klinickej a forenznej genetike. Jej výskumné aktivity sú zamerané na biologické funkcie a diagnostické využitie voľne cirkulujúcich nukleových kyselín a vývoj metodologických postupov založených na polymerázovej reťazovej reakcii. Podieľa sa na výučbe predmetov Genetika, Klinická genetika a Laboratórne vyšetrovacie metódy v genetike i na vedení o oponovaní záverečných kvalifikačných prác študentov katedry.

Rok narodenia: 1961
Rok získania PhD.: 2005
Rok získania doc.: 2007
Rok získania prof.: 2018

 

Najvýznamnejšie publikácie

  1. Korabecna M, Zinkova A, Brynychova I, Chylikova B, Prikryl P, Sedova L, Neuzil P, Seda O. Cell-free DNA in plasma as an essential immune system regulator. Sci Rep. 2020;10(1):17478.
  2. Zhu H, Zhang H, Xu Y, Laššáková S, Korabečná M, Neužil P. PCR past, present and future. Biotechniques. 2020;69(4):317-325.
  3. Zhu H, Zhang H, Ni S, Korabečná M, Yobas L, Neuzil P. The vision of point-of-care PCR tests for the COVID-19 pandemic and beyond. Trends Analyt Chem. 2020;130:115984.
  4. Gaňová M, Zhang H, Zhu H, Korabečná M, Neužil P. Multiplexed digital polymerase chain reaction as a powerful diagnostic tool. Biosens Bioelectron. 2021;181:113155
  5. Frydlova J, Zednikova I, Satrapova V, Pazourkova E, Santorova S, Hruskova Z, Tesar V, Vokurka M, Prikryl P, Korabecna M. Analysis of microRNAs in Small Urinary Extracellular Vesicles and Their Potential Roles in Pathogenesis of Renal ANCA-Associated Vasculitis. Int J Mol Sci. 2022 14;23(8):4344.
  6. Haoqing Zhang H, Laššáková S, Yan Z,  Wang X, Šenkyřík P, Gaňová M, Chang H, Korabečná M, Neuzil P. Digital polymerase chain reaction duplexing method in a single fluorescence channel. Anal Chim Acta 2022;340243 (in press).