Skočiť na hlavný obsah

Mgr. Lenka Reizigová, PhD., MPH

E-mail
lenka.reizigova@truni.sk

pôsobí ako odborný asistent a správca pre Katedru Laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve. Zároveň pôsobí ako laboratórny diagnostik v mikrobiologickom laboratóriu AnalytX s.r.o.. Vyučuje predmety Bioštatistika, Seminár k bakalárskej a diplomovej práci, vedie cvičenia k predmetom Mikrobiológia I. a Mikrobiológia II., Genetika a Vyšetrovacie metódy v genetike. Vedecko-výskumnú oblasť zameriava na analýzu antibiotickej rezistencie na regionálnej úrovni. Prostredníctvom štúdie HOSPITAL-ENVIRO-REZ sa venuje monitorovaniu situácie v oblasti rezistencie na antibiotiká u environmentálnych izolátov baktérií z lôžkových zdravotníckych zariadení na Slovensku. Je členom Československej společnosti mikrobiologickej (ČSSM).

Rok narodenia: 1989
Rok získania PhD. : 2016

 

Najvýznamnejšie publikácie

Babeľa R., Micháliková L., Rusnák R. Antimikrobiálna rezistencia a postantibiotická éra. In: Medzinárodné verejné zdravotníctvo / Peter Ondruš. – ISBN 978-80-971965-4-7. – (2015), s. 274 [0,55 AH].

Brňová J., Kulková N., Micháliková L., Babálová M., Krčméry V. Využitie rýchlych metód diagnostiky karbapenemáz pri aplikácii protiepidemických opatrení na zabránenie šírenia MDR-GNB v zdravotníckych zariadeniach, In: 26. Pečenkovy epidemiologické dny. - Jihlava : Zdeněk Hajn, 2014. - ISBN 978-80-904667-2-2. - s. 80-81.. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/10837.pdf

Kulková  N., Brňová J., Micháliková L., Babálová M., Krčméry V. Vplyv karbapenémovej rezistencie na prežívanie pacientov s infekciou krvného riečiska spôsobenou gram-negatívnymi baktériami, In: XXII. Moravsko-slovenské mikrobiologické dny. - Zlín : B/P/P Bořek Procházka, 2014. - ISBN 978-80-87735-13-8. - S. 61.. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/10833.pdf

Kulková N., Brňová J., Micháliková L., Babálová M., Krčméry V. Impact of carbapenem-resistance on 28-days survival in patients with Gram-negative bacteraemia, In: International journal of infectious diseases : abstracts, 16th International Congress on Infectious Diseases (ICID). - ISSN 1201-9712. - Vol. 21, Supplement 1 (2014), s. 96. - Spôsob prístupu: http://www.ijidonline.com/article/S1201-9712%2814%2900686-9/abstract

Michálikova L., Kulková N., Brňová J., Krčméry V. Invasive fungal infections due to unusual species : 7 fatal cases. In: International journal of infectious diseases : abstracts, 16th International Congress on Infectious Diseases (ICID). - ISSN 1201-9712. - Vol. 21, Supplement 1 (2014), s. 285. - Spôsob prístupu: http://www.ijidonline.com/article/S1201-9712%2814%2901070-4/fulltext

Kulková N., Micháliková L., Brňová J. Krčméry V. Transferable resistance in multiresistant Gram-negative bacteria isolated from hemocultures in Slovakia. In: Antimicrobial Resistance and Infection Control, 2015, 4, Supplement 1, s. 127. From 3rd International Conference on Prevention and Infection Control (ICPIC 2015), Ženeva, Švajčiarsko.

Micháliková L., Kulková N., Brňová J., Babalová M., Krčméry V. Bloodstream Infections Due to Colistin-resistant Gram-negative Bacteria. In: 54th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy. –Washington DC, USA, 2014