Skočiť na hlavný obsah

Mgr. Patrícia Hockicková

pôsobí ako interná doktorandka na Katedre laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve FZaSP na Trnavskej univerzite v Trnave. Podieľa sa na výučbe predmetov Genetika človeka, Mikrobiológia – Mykológia a Laboratórna technika. V rokoch 2021 až 2023 pôsobila ako pomocná vedecká a pedagogická sila na Katedre laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve.  V rámci svojho doktorandského štúdia sa zaoberá vplyvom bisfenolov na modelový organizmus Caenorhabditis elegans.

Rok narodenia:  1999

Najvýznamnejšie publikácie:

  1. KUCHARÍKOVÁ, S. – HOCKICKOVÁ, P. – MELNIKOV, K. – BÁRDYOVÁ, Z. – KAIGLOVÁ, A.  The Caenorhabditis elegans cuticle plays an important role against toxicity to bisphenol A and bisphenol S. In: Toxicology Reports. [online]. 2023, roč. 10, s. 341-347. ISSN 22147500. DOI: 10.1016/j.toxrep.2023.02.013.