Skočiť na hlavný obsah

Mgr. Radoslava Berdisová

pôsobí ako interná doktorandka Katedry laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve, kde v roku 2022 ukončila i svoje magisterské štúdium. Vo svojej výskumno-vedeckej činnosti sa venuje predovšetkým intervenčnej rádiológii, radiačnej ochrane a výskytu tkanivových reakcií. V dizertačnej práci sa zameriava na sledovanie tkaninových reakcií u pacientov intervenčnej rádiológie a kardiológie. Podieľa sa na výučbe predmetu nukleárna medicína, hygiena žiarenia a radiačná ochrana.

Rok narodenia:  1997