Skočiť na hlavný obsah

Personálne zabezpečenie katedry

  Meno, priezvisko, tituly Č.m. Klapka E-mail
Vedúca katedry doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD., MPH - VUPCH 331 431 andrea.botikova [at] truni.sk
Zástupkyňa vedúcej katedry PhDr. Andrea Lajdová, PhD.- VUPCH 331 423 andrea.lajdova [at] truni.sk
Tajomníčka katedry PhDr. Oľga Kabátová, PhD., MPH - VUPCH 331 423 olga.kabatova [at] truni.sk
Karierová poradkyňa
(konzultácie po mailovej dohode)
PhDr. Alena Uríčková, PhD. - VUPCH 331 423 alena.urickova [at] truni.sk
Katedrová správkyňa MAIS doc. PhDr. Jana Martinková, PhD., MPH - VUPCH 329 413 jana.martinkova [at] truni.sk
Vedúca klinickej praxe Mgr. Gabriela Doktorová, PhD.- VUPCH  126 425  gabriela.doktorova [at] truni.sk
Sekretariát Mgr. Jana Ondrejková 204 406 jana.ondrejkova [at] truni.sk
         
Interní zamestnanci prof. PhDr. Ivica Gulášová, PhD., MHA - VUPCH 332 445 ivica.gulasova [at] truni.sk
  doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD., MPH - VUPCH 330A 423 silvia.putekova [at] truni.sk
Koordinátorka pre program Erasmus+ a zahraničné vzťahy doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. - VUPCH 329 413 jana.boronova [at] truni.sk
  PhDr. Alena Dziacka, PhD. - VUPCH 329 413 alena.dziacka [at] truni.sk
  prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc. - VUPCH 331 423 mojmir.kasalicky [at] truni.sk
  MUDr. Igor Duda, PhD. - VUPCH     igor.duda [at] fntt.sk
  MUDr. Jozef Beňačka, PhD. - VUPCH     jozef.benacka [at] truni.sk
  MUDr. Daria Rábarová, PhD. - VUPCH     daria.rabarova [at] fntt.sk
  Mgr. Eva Tomíková, PhD., MPH - VUPCH 126 425  eva.tomikova [at] truni.sk
  MUDr. Róbert Hlávek, PhD. - VUPCH     robert.hlavek [at] fntt.sk
  PhDr. Mária Cibulová, PhD. - VUPCH 126 425 maria.cibulova [at] truni.sk
Odborný asistent MUDr. Alexander Köröcz, PhD. - VUPCH     alexander.korocz [at] fntt.sk
Študijná poradkyňa
(konzultácie po mailovej dohode)
PhDr. Jana Čapská, PhD. - VUPCH 126 425 jana.capska [at] truni.sk
  MUDr. Ján Rajec, PhD. - VUPCH     jan.rajec [at] fntt.sk
  MUDr. Marián Cvik, PhD.     marian.cvik [at] fntt.sk
  doc. MUDr. Miriam Kuricová, PhD. - VUPCH     miriam.kuricova [at] truni.sk
  PhDr. Monika Labudová, PhD. - VUPCH     monika.labudova [at] truni.sk
  Mgr. Nadežda Rendeková - VUPCH     nadezda.rendekova [at] fntt.sk