Skočiť na hlavný obsah

Personálne zabezpečenie katedry

  Meno, priezvisko, tituly Č.m. Klapka E-mail
Vedúca katedry doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD. MPH.- VUPCH 331 431 andrea.botikova [at] truni.sk
Zástupkyňa vedúcej katedry PhDr. Andrea Lajdová, PhD.- VUPCH 331 423 andrea.lajdova [at] truni.sk
Tajomníčka katedry
Kariérová poradkyňa

(konzultácie po mailovej dohode)
PhDr. Alena Uríčková, PhD. - VUPCH 331 423 alena.urickova [at] truni.sk
Katedrová správkyňa MAIS doc. PhDr. Jana Martinková, PhD. MPH.- VUPCH 329 413 jana.martinkova [at] truni.sk
Vedúca klinickej praxe Mgr. Gabriela Doktorová, PhD.- VUPCH  126 425  gabriela.doktorova [at] truni.sk
Sekretariát Mgr. Jana Ondrejková 204 406 jana.ondrejkova [at] truni.sk
         
Interní zamestnanci prof. PhDr. Ivica Gulášová, PhD., MHA- VUPCH 332 445 ivica.gulasova [at] truni.sk
  doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD., MPH- VUPCH 330A 423 silvia.putekova [at] truni.sk
  doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD.- VUPCH 329 413 jana.boronova [at] truni.sk
  PhDr. Alena Dziacka, PhD.- VUPCH 329 413 alena.dziacka [at] truni.sk
  PhDr. Oľga Kabátová, PhD.- VUPCH 331 423 olga.kabatova [at] truni.sk
  prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc.- VUPCH 331 423 mojmir.kasalicky [at] truni.sk
  MUDr. Igor Duda, PhD.- VUPCH     igor.duda [at] truni.sk
  MUDr. Jozef Beňačka, PhD.- VUPCH     jozef.benacka [at] truni.sk
  MUDr. Erich Mikurčík, PhD.- VUPCH    
erich.mikurcik [at] truni.sk
  MUDr. Daria Rábarová, PhD.- VUPCH     daria.rabarova [at] truni.sk
  Mgr. Eva Tomíková, MPH. 126 425  eva.tomikova [at] truni.sk
  MUDr. Róbert Hlávek, PhD.- VUPCH     robert.hlavek [at] truni.sk
  PhDr. Mária Cibulová, PhD. 126 425 maria.cibulova [at] truni.sk
Odborný asistent MUDr. Alexander Köröcz, PhD.      
Študijná poradkyňa
(konzultácie po mailovej dohode)
PhDr. Jana Čapská, PhD.- VUPCH 126 425 jana.capska [at] truni.sk
  MUDr. Ján Rajec, PhD.- VUPCH     jan.rajec [at] truni.sk
  doc. MUDr. Miriam Kuricová, PhD.     miriam.kuricova [at] truni.sk
         
Externí zamestnanci prof. MUDr. Miroslav Danaj, CSc.     miroslav.danaj [at] fntt.sk
  doc. MUDr. Pavel Černák, PhD.     sekretariat [at] pnpp.sk