Skočiť na hlavný obsah

Študijné informácie

V akademickom roku 2023/24 otvárame Mgr. štúdium - Ošetrovateľstvo
Bližšie info

Čo o nás hovoria naše absolventky OŠE

 

Katedra ošetrovateľstva FZaSP TU v Ar. 2023 /24 otvára nový špecializačný študijný program Ošetrovateľská starostlivosť v pediatrií

 

Odporúčaný študijný plán (MAIS)

 

Konzultačné hodiny

  Konzultačné hodiny OŠE LS 2023 / 2024

Ročníkoví vedúci pre akademický rok 2023/2024

   Ročníkoví vedúci

Harmonogram štúdia na Katedre ošetrovateľstva

  Harmonogram štúdia na Katedre ošetrovateľstva v akademickom roku 2023 / 2024

 

Štátna záverečná skúška

  Smernica dekana k ukončeniu štúdia štátnou skúškou
  Smernica rektora TU v Trnave  č. 20/2021
  Metodické usmernenie pre študentov bakalárskeho štúdia pri písaní bakalárskej práce
  Metodické usmernenie pre študentov magisterského štúdia pri písaní diplomovej práce
  Metodické usmernenie pre študentov pri písaním rigoróznej práce

  Prihláška na štátnu bakalársku skúšku
  Prihláška na štátnu magisterskú skúšku

  Protokol o konzultáciách bakalárskej práce
  Protokol o konzultáciách diplomovej práce

  Posudok školiteľa na bakalársku prácu
  Posudok oponenta na bakalársku prácu
  Posudok školiteľa na diplomovú prácu
  Posudok oponenta na diplomovú prácu

 

Okruhy otázok/tém štátnych skúšok

Témy na bakalárske práce

Témy na diplomové práce

 

Klinická prax