Skočiť na hlavný obsah

Študijné informácie

V akademickom roku 2023/24 otvárame Mgr. štúdium - Ošetrovateľstvo
Bližšie info

Čo o nás hovoria naše absolventky OŠE

 

Katedra ošetrovateľstva FZaSP TU v Ar. 2023 /24 otvára nový špecializačný študijný program Ošetrovateľská starostlivosť v pediatrií

 

Odporúčaný študijný plán (MAIS)

 

Konzultačné hodiny

  Konzultačné hodiny OŠE ZS 2023 / 2024

Ročníkoví vedúci pre akademický rok 2023/2024

   Ročníkoví vedúci

Harmonogram štúdia na Katedre ošetrovateľstva

  Harmonogram štúdia na Katedre ošetrovateľstva v akademickom roku 2023 / 2024

 

Štátna záverečná skúška

  Smernica dekana k ukončeniu štúdia štátnou skúškou

  Prihláška na štátnu bakalársku skúšku

  Smernica rektora TU v Trnave  č. 20/2021

  Metodické usmernenie vedúcej Katedry k záverečným prácam v študijnom odbore "Ošetrovateľstvo"

  Protokol o konzultáciách záverečnej práce

  Posudok školiteľa na bakalársku prácu

  Posudok oponenta na bakalársku prácu

 

Témy na štátne skúšky

Témy na bakalárske práce

Témy na diplomové práce

 

Klinická prax