Skočiť na hlavný obsah

Študijné informácie

V akademickom roku 2022/23 otvárame Mgr. štúdium - Ošetrovateľstvo
Bližšie info

Čo o nás hovoria naše absolventky OŠE

 

Odporúčaný študijný plán (MAIS)

 

Konzultačné hodiny

  Konzultačné hodiny OŠE LS 2022 / 2023

Štúdijný program

  Študijný program Ošetrovateľstvo

Ročníkoví vedúci pre akademický rok 2022/2023

   Ročníkoví vedúci

Harmonogram štúdia na Katedre ošetrovateľstva

  Harmonogram štúdia na Katedre ošetrovateľstva v akademickom roku 2022 / 2023

 

Štátna záverečná skúška

  Smernica dekana k ukončeniu štúdia štátnou skúškou

  Prihláška na štátnu bakalársku skúšku

  Smernica rektora TU v Trnave  č. 20/2021

  Metodické usmernenie vedúcej Katedry k záverečným prácam v študijnom odbore "Ošetrovateľstvo"

  Protokol o konzultáciách záverečnej práce

  Posudok školiteľa na bakalársku prácu

  Posudok oponenta na bakalársku prácu

 

Témy na štátne skúšky

Témy na bakalárske práce

Klinická prax