Skočiť na hlavný obsah

MUDr. Daria Rábarová, PhD.

E-mail
daria.rabarova@truni.sk

MUDr. Daria Rábarová, PhD. – je poverená vedením Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny FN Trnava a je pedagógom na Katedre ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. Má špecializácie v odbore tropická medicína a anestéziológia a intenzívna medicína. Venuje sa hlavne intenzívnej medicíne a starostlivosti o kriticky chorých pacientov. V rokoch 2004-2011 dlhodobo pracovala v nemocniciach v Keni, Ugande a Burundi a na projekte „House of Family“ v Kambodži.

Rok narodenia: 1980
Rok získania PhD.: 2006