Skočiť na hlavný obsah

PhDr. Mgr. Oľga Kabátová, PhD.

E-mail
olga.kabatova@truni.sk

na Katedre ošetrovateľstva FZaSP Trnavskej univerzity v Trnave pôsobí ako odborný asistent od roku 2015. V rámci prednáškovej činnosti sa venuje ošetrovateľským technikám, ošetrovateľskému procesu, komunikácii v ošetrovateľstve, gerontologickému ošetrovateľstvu a klinickej praxi. Jej odborným zameraním je predovšetkým oblasť ošetrovateľskej starostlivosti o seniorov. Východiskom jej pracovného zamerania sú absolvované špecializačné štúdiá Ošetřovatelská péče v gerontologii na Masarykovej univerzita v Brne a Ošetrovateľská starostlivosť v komunite a trvajúca odborná prax na oddelení dlhodobo chorých, kde pracuje ako sestra pri lôžku. Je spoluautorkou vysokoškolských učebníc Ošetrovateľská starostlivosť v geriatrii I., II. a Prevencia v ošetrovateľstve.

Rok narodenia: 1986
Rok získania Ph.D.: 2014

 

Publikácie

 1. Puteková, S., Kabátová, O., Martinková, J. Prevencia v ošetrovateľstve. 1. vyd. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2016. 183 s. ISBN 978-80-8082-998-8.
 2. Kabátová, O. et al. Nurses’ attitudes and knowledge of the geriatric age issue.
  In: Kontakt. ISSN 1212-4117. Roč. 18, č. 4 (2016), s. 243-248.
 3. Kabátová, O. et al. Analysis of psychometric features of the Mini-Mental State Examination and the Montreal Cognitive Assessment methods. In: Clinical Social Work and Health Intervention - CSWHI. ISSN 2076-9741. Vol. 7, No. 2 (2016), s. 62-69.
 4. Kabátová, O. et al. Loneliness as a Risk Factor for Depression the Elderly. In: Clinical Social Work and Health Intervention - CSWHI. ISSN 2076-9741. Vol. 6, No. 1 (2016), s. 54-58; [Vol. 7, issue 1 (2016), s. 48-52].
 5. Kabátová, O., Puteková, S. Ošetrovateľská starostlivosť v geriatrii II 1. vyd. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015. - 84 s. - (Gerontologické ošetrovateľstvo). ISBN 978-80-8082-918-6.

 

Publikácie posledných 5 rokov

 1. Kabátová, O., Uríčková, A., Botíková, A. Factors affecting the incidence of depression in the elderly . In: Central European Journal of Nursing and Midwifery. ISSN 2336-3517. Vol. 5, Issue 3 (2014), s. 105-111.
 2. Kabátová, O. et al. Difference in the level of ageist attitudes of nurses and nursing students. In: Kontakt. ISSN 1212-4117. Roč. 17, č. 3 (2015), s. 158-162 [e138–e141].
 3. Martinková, J., Kabátová, O. Ošetrovateľská starostlivosť v geriatrii I. 1. vyd. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015. 114 s. (Gerontologické ošetrovateľstvo). - ISBN 978-80-8082-917-9.
 4. Kabátová, O., Puteková, S. Ošetrovateľská starostlivosť v geriatrii II 1. vyd. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015. - 84 s. - (Gerontologické ošetrovateľstvo). ISBN 978-80-8082-918-6.
 5.  Puteková, S., Kabátová, O. Nursing care for migrants in a refugee camp Dobová-Slovenia In: Clinical Social Work and Health Intervention - CSWHI. ISSN 2076-9741. Vol. 6, No. 1 (2016), s. 79-81.

 

Granty

 • KEGA - Projekt č. 011TTU-4/2017 / Mentor klinickej praxe v Ošetrovateľstve / nefinancovaný/neriešený
 • Európsky sociálny fond a MŠVVaŠ SR / Operačný program Vzdelávanie / projekt Podpora zlepšenia kvality Trnavskej univerzity v Trnave (ITMS kód projektu 26110230092) – príprava študijného programu Gerontologické ošetrovateľstvo – odborný autor, riešenie v rokoch 2014 - 2015