Skočiť na hlavný obsah

prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc.

E-mail
mojmir.kasalicky@truni.sk

Prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc.

Curriculum  vitae :

Narozen 28. 09. 1959 v Praze

1979 - 1985 - FVL UK v Praze (dnes l. LF UK v Praze).

1985 - 2008 - I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN v Praze.

2009 - ∞ - Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN v Praze (- zástupce přednosty)

2010 - ∞ - Fakulta zdravotnístva a sociálnej práce TU v Trnave

 

Účast mnoha kongresů, sympozií a „workshopů“ v České republice a v zahraničí. Z nich vybírám:

Průběh vzdělání a získání vědeckých hodností:

1985 - 1988 – I.chirurgická klinika FNI KÚNZ -

1988 -  Atestace  I. stupně z chirurgie

1988 - 1994 - I.chirurgická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

1994 - Atestace II. stupně z chirurgie 

2000 - obhájení disertační práci na téma: „Chirurgická léčba morbidní obezity – gastrická bandáž“. – Vědecká hodnost - Kandidát lékařských věd - CSc.

2002 - habilitační práce: „Gastrická bandáž“

2004 -  jmenován docentem pro obor chirurgie (UK Praha)

2009 - jmenován profesorem chirurgie (UK Praha)

 

Pedagogická činnost:

1991 - 2003 - odborný asistent 1. LF UK v Praze

2004 - 2008 - docent na 1. LF UK v Praze

2009 - ∞ - profesor chirurgie na 2. LF UK v Praze

2010- ∞ - profesor chirurgie na FZSP TU v Trnavě, Slovensko

 

(Výuka studentů LF 3. -6. ročník, výuka lékařů v postgraduálním vzdělávání, specializační kurzy v miniinvazíivní chirurgii, etc.)

1994/2004       - člen komise pro státní rigorózní zkoušky z předmětu chirurgie

2004/2008       - předseda komise pro státní rigorózní zkoušky z předmětu chirurgie

2006/2010       - oponentní činnost doktorských prací (Masarykova Univerzita Brno)

2005 - ∞          - jmenování členem zkušební komise pro atestační zkoušky v oboru chirurgie

2008 - ∞          - jmenován školitelem studentů doktorského studia v experimentální chirurgii

2013 - ∞          - jmenován školitelem IPVZ pro obor laparoskopická chirurgie

 

Členství v radách a komisích:

Vědecká ráda ÚVN v Praze

Vědecká rada FZSP TU v Trnavě

Etická komice ÚVN v Praze

Redakční rada – Rozhledy v chirurgii - Miniinvazívna chgirurgia a endoskopia chirurgia súčasnosti

 

Členem těchto odborných společností:

 • Česká chirurgická společnost ČLS JEP.
 • Sekce bariatrické chirurgie ČCHS a ČOS JEP
  - mítopředseda.
 • Česká obezitologická společnost ČLS JEP.
 • Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP.
 • The International Federation  for the Surgery of Obesity
 • The European Association for Endoscopis Surgery.

 

Publikace:

Monografie:

 1. Kasalický, M.: Tubulizace žaludku chirurgická léčba obezity, 2007, Triton, Praha.ISBN 978-80-7254-957-3
 2. Kasalický, M: Chirurgická léčba obezity, 2011, Ottova tiskárna, Praha, ISBN 978-80-254-9356-4

Kapitola v monografii

 1. Marko, L. et al.: Chirurgia pažeráka a žalúdka, 2007, MarkoBB s.r.o., Bánská Bystrica, kapitola E/III. Tubulizace žaludku – Sleeve gastrectomy, s.160-167.
 2. Šváb, J. et al.: Chirurgie vyššího věku, 2008, Grada, Praha.
 3. Haluzík, M. et al.: Praktická léčba diabetu, 2009, Mladá fronta a.s., Praha. s. 91-102.
 4. Kasalicky, M: Minimálně invazívna chirurgia a endoskopia. In Marko, L, et al. Bariatricko-metabolická chirurgie. MarkoBB s r.o., Bánská Bystrica 2012., s.:233-268, ISBN 978-80-968076-6-6.
 5. Kasalicky, M.: Bariatrická chirurgie: typy výkonů, jejich provedení a sledování pacientů bariatrickým chirurgem. In Haluzik M et al.: Praktická léčba diabetu, 2013, Mladá fronta a.s., Praha, s.129-145, ISBN 978-80-204-2880-6.
 6. Kasalický M.: Chirurgická léčba obezity. In Matoulek M et al.: Manuál praktické obezitologie nejen pro praktické lékaře. 2014;NOL, Praha; s.79-90.ISBN:978-80-903929-4-6.
 7. Kasalický M.: Současná miniinvazivní chirurgie u nemocných s nespecifickými záněty střeva. In Hoch J, Antoš F, et al. Koloproktologie - vybrané kapitoly. Praha: Mladá fronta; 2016. ISBN 978-80-204-4179-9

Vědecké články v odborných časopisech:

 1. Kasalicky, M., Michalsky, D., Housova, J., Haluzik, M.: Laparoscopic sleeve gastrectomies without an oversewing of the stapleline. Abstract. Obes Surg, 18, 2008, s. 437-438.
 2. Michalsky D, Dvorak P, Belacek J, Kasalicky M:  Radical resection of the pyloric antrum and its effect on gastric emptying after sleeve gastrectomy. Obes Surg, 2013; 23(4). s 567-73.
 3. Kasalicky, M, Dolezel, R, Vernerova, E, Haluzik, M. Laparoscopic sleeve gastrectomy without over-sewing of the staple line is effective and safe. Wideochir Inne Tech Malo Inwazyjne. 2014 Mar; 9(1):46-52.
 4. Kloučková J1, Lacinová Z, Kaválková P, Trachta P, Kasalický M, Haluzíková D, Mráz M, Haluzík M. Plasma concentrations and subcutaneous adipose tissue mRNA expression of clusterin in obesity and type 2 diabetes mellitus: the effect of short-term hyperinsulinemia, very-low-calorie diet and bariatric surgery. Physiol Res. 2016 Jul 18;65(3):481-92 .
 5. Kasalický M, Koblihová E. Chirurgie hiátové kýly a refluxní choroby jícnu, Nissen, nebo Toupet? Rozhl Chir 2015; (94), 510-515, ISSN 0035-9351
 6. Kasalický, M. Česká bariatrie na začátku roku 2016. Rozhl. Chir., 2016, roč. 95, č. 2, s. 51-52.
 7. Kasalický M., et al.: 10 let sleeve gastrectomy - tubulizace žaludku v České republice z hlediska operačního výkonu. Rozhl. Chir., 2016, roč. 95, č. 12, s. 425-431.