Skočiť na hlavný obsah

doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD.

E-mail
jana.boronova@truni.sk

doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. – na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave pôsobí od roku 2002. Je garantom bakalárskeho stupňa odboru Ošetrovateľstvo. Ďalej pôsobí ako sestra na ORL ambulancii, čím jej naďalej plynie prax sestry. Je krajskou odborníčkou pre ošetrovateľstvo pri Trnavskom samosprávnom kraji a členkou pracovnej skupiny pre tvorbu štandardizovaných diagnostických a terapeutických postupov pri MZ SR. Absolvovala postgraduálne špecializačné štúdium v odbore Intenzívna starostlivosť v chirurgii a certifikovanú pracovnú činnosť v odbore Audiometria. Jej odborným zameraním je teória a výskum v ošetrovateľstve, oblasť ošetrovateľstva v intenzívnej starostlivosti, prvej pomoci a ORL ošetrovateľstvo. Momentálne pôsobí ako podpredsedníčka Akademického senátu FZaSP TU v Trnave.

Rok získania PhD.: 2004
Rok získania doc.: 2007

 

Publikácie

 1. Ilievová, Ľ. a kol. 2017. Výskum v ošetrovateľstve – krok za krokom. [Boroňová, J., Ilievová, Ľ., Lajdová, A., Uríčková, A., Žitný, P.] I. časť. 1. vyd. Typi Universitas Tyrnaviensis, 122 s. ISBN 978-80-568-0031-7.
 2. Adaptácia nástrojov merania v ošetrovateľstve / Ľubica Ilievová, Jana Boroňová ; - 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015. - 166 s. - (Gerontologické ošetrovateľstvo). - ISBN 978-80-8082-910-0.
 3. Patient Safety Assessment in Slovak Hospitals / Veronika Mikušová, Jana Boroňová  et al. In: International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine & Public Health. - ISSN 1840-4529. - Vol. 4, No. 6 (2012), 1236-1244.
 4. Intenzívna medicína v ošetrovateľstve a jej medicínsko-právne aspekty / Alexandra Šimková, Alžbeta Benedikovičová, Jana Boroňová ; - 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015. - 218 s. - ISBN 978-80-8082-843-1.
 5. Kapitoly z ošetřovatelství I / Jana Boroňová ; - [1. vyd.]. - Plzeň : Maurea, s.r.o., 2010. - 193 s. - ISBN 978-80-902876-4-8.

 

Publikácie posledných 5 rokov

 1. Ilievová, Ľ. a kol. 2017. Výskum v ošetrovateľstve – krok za krokom. [Boroňová, J., Ilievová, Ľ., Lajdová, A., Uríčková, A., Žitný, P.] I. časť. 1. vyd. Typi Universitas Tyrnaviensis, 122 s. ISBN 978-80-568-0031-7.
 2. Adaptácia nástrojov merania v ošetrovateľstve / Ľubica Ilievová, Jana Boroňová  - 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015. - 166 s. - (Gerontologické ošetrovateľstvo). - ISBN 978-80-8082-910-0.
 3. Patient Safety Assessment in Slovak Hospitals / Veronika Mikušová, Jana Boroňová  et al. In: International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine & Public Health. - ISSN 1840-4529. - Vol. 4, No. 6 (2012), 1236-1244.
 4. Komunikácia v geriatrickom ošetrovateľstve / Andrea Botíková, Jana Boroňová ; - 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015. - 127 s. - (Gerontologické ošetrovateľstvo).
 5. Intenzívna medicína v ošetrovateľstve a jej medicínsko-právne aspekty / Alexandra Šimková, Alžbeta Benedikovičová, Jana Boroňová ; - 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015. - 218 s. - ISBN 978-80-8082-843-1.

 

 

Granty

 • Projekt: „Kvalita zdravotníckej starostlivosti o pacientov po úraze mozgu vo vybraných zdravotníckych zariadeniach“. Projekt bol podporovaný Trnavským samosprávnym krajom v rámci programu „Podpora zdravia a prevencia chorôb v Trnavskom samosprávnom kraji“ – vedúca projektu, 2008; VÚC Trnava.
 • Projekt: „Úrazy a ich následky - kvalita života a využívanie zdravotnej starostlivosti vo vybraných zdravotníckych zariadeniach Trnavského samosprávneho kraja“ – odborný garant projektu, 2009; VÚC Trnava.
 • Projekt: CAF (The Common Assessment Framework), Trnavská univerzita v Trnave, 2008-2010
 • Projekt: CAF (The Common Assessment Framework), Trnavská univerzita v Trnave, 2010-2013.
 • Projekt PATH Bezpečnosť a kvalita zdravotnej starostlivosti, 2011, WHO.
 • Projekt KEGA 2010: „Farmakoterapia seniora z pohľadu ošetrovateľstva“, 2011-2012 (projekt Katolíckej univerzity v Ružomberku) Projekt č. 017KU-4/2011.
 • Projekt: „Geriatrické ošetrovateľstvo“, ESF, Operačný program Vzdelávanie, Podpora zlepšenia kvality Trnavskej univerzity v Trnave, 2013-2015.
 • Projekt: „Činnosť a prínos Kongregácie Milosrdných sestier Svätého Kríža v ošetrovateľskom vzdelávaní - koncepčné a metodologické prístupy v historickom výskume“. Medzinárodný vedecký projekt, 2016 – 2019.