Skočiť na hlavný obsah

PhDr. Jana Martinková, PhD.

E-mail
jana.martinkova@truni.sk

PhDr. Jana Martinková, PhD.  -  na katedre Ošetrovateľstva, Trnavskej univerzity v Trnave pôsobí od roku 2008 ako odborný asistent. V rámci výskumnej a pedagogickej činnosti sa venuje geriatrickému, neurologickému ošetrovateľstvu, ošetrovateľským technikám a ošetrovateľskému procesu. V oblasti klinických cvičení pôsobí na chirurgickej klinike. Vo výskumných prácach sa zameriava na oblasť geriatrického ošetrovateľstva, vrátane starostlivosti o ľudí s Alzheimerovou demenciou. Má špecializáciu z komunitného ošetrovateľstva.

Rok narodenia: 1971
Rok získania Ph.D.: 2013

 

Publikácie

 1. MARTINKOVÁ JANA.  Prejavy problémového správania u pacientov s Alzheimerovou chorobou. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2017. – 92 s. ISBN 978-80-5680-022-5.
 2. MARTINKOVÁ JANA -  KABÁTOVÁ OĽGA. Ošetrovateľská starostlivosť v geriatrii I.  - 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015. - 114 s. - (Gerontologické ošetrovateľstvo). - ISBN 978-80-8082-917-9.
 3. PUTEKOVÁ SILVIA - KABÁTOVÁ OĽGA - MARTINKOVÁ JANA. Prevencia v ošetrovateľstve. 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2016.- 183s. ISBN 978-80-8082-998-8.
 4. BOTÍKOVÁ, ANDREA - ILIEVOVÁ, ĽUBICA - LAJDOVÁ, ANDREA - MATULNÍKOVÁ, ĽUDMILA - URÍČKOVÁ, ALENA - MARTINKOVÁ, JANA - JAKUBEKOVÁ, JARMILA - LIPTÁKOVÁ, KARIN - LULJÁKOVÁ, JANA - SEDLIAKOVÁ, JANA - ČERVEŇANOVÁ, EVA - KADUČÁKOVÁ, HELENA.   2011   Ošetrovateľské techniky: [učebnica pre študentov študijného odboru ošetrovateľstvo] / kolektív autorov. - [1. vyd.]. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2011. - [387 s.]. - ISBN 978-80-8082-456-3.
 5. MARTINKOVÁ JANA. 2011. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s Alzheimerovou chorobou. In: Ošetrovateľstvo. - Prague : Ottova tiskárna s.r.o., 2011. - ISBN 978-80-260-1322-8. - S. 119-134.
 6. MARTINKOVÁ JANA. 2011  Rehabilitačné ošetrovateľstvo. In: Manuál pre mentorky v ošetrovateľstve. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2011. - ISBN 978-80-8082-501-0. - S. 298-319.

 

Publikácie posledných 5 rokov

 1. MARTINKOVÁ JANA.  Prejavy problémového správania u pacientov s Alzheimerovou chorobou. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2017. – 92 s. ISBN 978-80-5680-022-5.
 2. MARTINKOVÁ JANA -  KABÁTOVÁ OĽGA. Ošetrovateľská starostlivosť v geriatrii I.  - 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015. - 114 s. - (Gerontologické ošetrovateľstvo). - ISBN 978-80-8082-917-9.
 3. PUTEKOVÁ SILVIA - KABÁTOVÁ OĽGA - MARTINKOVÁ JANA. Prevencia v ošetrovateľstve. 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2016.- 183s. ISBN 978-80-8082-998-8.
 4. MARTINKOVÁ JANA - KABÁTOVÁ OĽGA – PUTEKOVÁ SILVIA. Factors affecting seniors’ attitudes to vaccination against influenza. In: Kontakt. - ISSN 1212-4117. - Roč. 19, (2017), e24-e28.
 5. KABÁTOVÁ OĽGA – PUTEKOVÁ SILVIA – MARTINKOVÁ JANA. Loneliness as a Risk Factor for Depression the Elderly. In: Clinical Social Work and Health Intervention - CSWHI. - ISSN 2076-9741. - Vol. 6, No. 1 (2016), s. 54-58; [Vol. 7, issue 1 (2016), s. 48-52].
 6. KABÁTOVÁ OĽGA – PUTEKOVÁ SILVIA – MARTINKOVÁ JANA – SÚKENNÍKOVÁ MARCELA. Analysis of psychometric features of the Mini-Mental State Examination and the Montreal Cognitive AssessmentIn: Clinical Social Work and Health Intervention - CSWHI. - ISSN 2076-9741. - Vol. 7, No. 2 (2016), s. 62-69.
 7. BYDŽOVSKÝ, JAN - CHRASC, SLAVO.PECIAR, ANTÓN. - BENCA, JURAJ - POPELOVÁ, M. - SASVARY, F. - MÁTEL, ANDREJ - ČERNICKÝ, MIROSLAV - KALÁTOVÁ, DAGMAR - NEVOLNÁ, Z. - KAFKOVÁ, JIŘINA - ZOLLEROVÁ, KATARÍNA - KOLIBAB, MARTIN - PUTEKOVÁ, SILVIA - MARTINKOVÁ, JANA - MIKOLÁŠOVÁ, GERTRÚDA - KOMLOSI, M.2016 Experience with migrants on Balkan Route from the Field Hospital on the Slovenian-Croatian Border. In: Clinical Social Work and Health Intervention - CSWHI. - ISSN 2076-9741. - Vol. 7, Issue 3 (2016), s. 32-34.
 8. PERI ALI HAJJ, SILVIA PUTEKOVA, JANA KABATOVA, JANA MARTINKOVA, KATARINA ZOLLEROVA, LADISLAV BUCKO, LIBUSA RADKOVA, ROBERT VLCEK, EVA GREY, MICHAEL OLAH, TOMAS SIMONEK, GABRIELA DURICOVA, ROMAN SVITAK, PERLA ONDOVA, MARTIN BIBZA, MARTIN KOLIBAB, ALEXANDRA MAMOVA, MILICA PALENIKOVA, ANNA MURGOVA, LUBOMIRA TKACOVA, DAGMAR KALATOVA, MONIKA JANKECHOVA, JAN BYDZOVSKY, IBRAHIM KHALIL, LENKA MICHALIKOVA, MARIANA MRAZOVA, ANNA LISKOVA, GYORGY HERDICS, MIROSLAV CARNICKY, VLADIMIR KRCMERY, ISSA KHALED. 2016. Are migrants from Midlle East carriers of multiresistnat bacteria? In Clinical social work. ISSN 2076-9741/Online, 2016 , No. 3,Vol. 7, p. 9-14. IF 2,875.
 9. ISSA KHALED, ROBERTO CAUDA, JURAJ BENCA, BRANKO TAKAC, KATERINA BURIANCOVA, SILVIA PUTEKOVA, JANA MARTINKOVA, MARIA KOMLOSI, PAVLA ONDOVA, MARI JACKULIKOVÁ, HANA SVOBODOVA, JIRINA KAFKOVA, ZUZANA NEVOĽNA, MARTIN BIBZA, MARTIN KOLIBAB, GERTRUDA MIKOLASOVA, KATARINA ZOLLEROVA, ANNA MURGOVA, LUBA TKACOVA, MONIKA JANKECHOVA, MAGDA POPELOVA, MONIKA CIRFUSZ, CATHERINE ZOLLER, FERDINAND SASVARY , VLADIMIR KRCMERY. 2016. Screen or not to screen? 7 questions in prevention of infection from refugees and migrants. In Clinical social work. ISSN 2076-9741/Online, 2016 , No. 3,Vol. 7, p. 16-19.
 10. KABÁTOVÁ OĽGA – PUTEKOVÁ SILVIA – MARTINKOVÁ JANA – ZÁHORECOVÁ HENRIETA. Postoje a vedomosti sestier o problematike geriatrického veku = Nurses’ attitudes and knowledge of the geriatric age issue.   In: Kontakt. - ISSN 1212-4117. - Roč. 18, č. 4 (2016), s. 243-248.
 11. BOLEK, VLADIMÍR - FILANOVÁ, JANA - ONDRÁŠOVÁ, IVETA - MARTINKOVÁ, JANA. Modelovanie procesu interného auditu v zdravotníckom zariadení = Process modeling of internal audit in healthcare center. In: Kontakt. - ISSN 1212-4117. - Roč. 17, č. 3 (2015), s. 175-184 [e154-e162].

 

Projekty

 • ASFEU PROJEKT:
  Martinková, J.
  009/2013/1.2/OPV, Inovatívne formy vzdelávania - geriatrické ošetrovateľstvo – spoluriešiteľ.
 • ASFEU PROJEKT:
  Rozvoj virtuálnej univerzity   -  
  2010, 2011, 2012, 2013, 2014 - spoluriešiteľ
  Operačný program: Vzdelávanie. Rozvoj virtuálnej univerzity. Tvorba a inovácia študijných programov s využitím moderných foriem vzdelávania/ autor obsahu predmetu ošetrovateľstvo II.