Skočiť na hlavný obsah

doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD.

E-mail
silvia.putekova@truni.sk

PhDr. Silvia Puteková, PhD. - na katedre Ošetrovateľstva, Trnavskej univerzity v Trnave pôsobí od roku 2011 ako interný doktorand a od roku 2014  odborný asistent. V roku 2016 bola menovaná do funkcie študijného prodekana. V rámci výskumnej a pedagogickej činnosti sa venuje internému ošetrovateľstvu, edukácii, prevencii v ošetrovateľstve, geriatrickému ošetrovateľstvu  a ošetrovateľským postupom. V rámci klinických cvičení pôsobí na internej klinike. Vo výskumných prácach sa zameriava na oblasť interného, geriatrického ošetrovateľstva a edukácii.

Rok narodenia: 1977
Rok získania Ph.D.: 2014

 

Publikácie

 1. Botíková A., Dziacka A., Puteková S., et al., Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách, Syndróm diabetickej nohy ako ošetrovateľský problém [elektronický zdroj] /; [rec. M. Beťková, M. Danaj, Ľ. Tkáčová]. - 1. vyd. - Trnava : Vydavateľstvo Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva SAV v Bratislave, 2016. - 138 s. - ISBN 978-80-568-0010-2.
 2. Puteková S., Kabátová O., Martinková J., Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách, Prevencia v ošetrovateľstve /; [rec. Ľubomíra Tkáčová, Jarmila Bramušková]. - 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2016. - 183 s. - ISBN 978-80-8082-998-8.
 3. Kabátová O., Puteková S., Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách, Ošetrovateľská starostlivosť v geriatrii II /; [rec. Jana Martinková, Melanie Beťková]. - 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015. - 84 s. - (Gerontologické ošetrovateľstvo). - ISBN 978-80-8082-918-6.
 4. Puteková S., Kabátová O., Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach, Nursing care for migrants in a refugee camp Dobová-Slovenia In: Clinical Social Work and Health Intervention - CSWHI. - ISSN 2076-9741. - Vol. 6, No. 1 (2016), s. 79-81.
 5. Kabátová O., Puteková S., Martinková J., Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach, Loneliness as a Risk Factor for Depression the Elderly In: Clinical Social Work and Health Intervention - CSWHI. - ISSN 2076-9741. - Vol. 6, No. 1 (2016), s. 54-58; [Vol. 7, issue 1 (2016), s. 48-52].
 6. Martinková J., Kabátová O., Puteková S., Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach, Factors affecting seniors’ attitudes to vaccination against influenza In: Kontakt. - ISSN 1212-4117. - Volume 19, Issue 1 (2017), s. e24-e28.. – Spôsob prístupu: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1212411717300028
 7. Kabátová O., Puteková S., et al., Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach, Analysis of psychometric features of the Mini-Mental State Examination and the Montreal Cognitive Assessment methods In: Clinical Social Work and Health Intervention - CSWHI. - ISSN 2076-9741. - Vol. 7, No. 2 (2016), s. 62-69.
 8. Kabátová O., Puteková S., et al., Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach, Postoje a vedomosti sestier o problematike geriatrického veku = Nurses’ attitudes and knowledge of the geriatric age issue, In: Kontakt. - ISSN 1212-4117. - Roč. 18, č. 4 (2016), s. 243-248.

 

Publikácie posledných 5 rokov

 1. Botíková A., Dziacka A., Puteková S., et al., Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách, Syndróm diabetickej nohy ako ošetrovateľský problém [elektronický zdroj] /; [rec. M. Beťková, M. Danaj, Ľ. Tkáčová]. - 1. vyd. - Trnava : Vydavateľstvo Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva SAV v Bratislave, 2016. - 138 s. - ISBN 978-80-568-0010-2.
 2. Puteková S., Kabátová O., Martinková J., Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách, Prevencia v ošetrovateľstve /; [rec. Ľubomíra Tkáčová, Jarmila Bramušková]. - 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2016. - 183 s. - ISBN 978-80-8082-998-8.
 3. Kabátová O., Puteková S., Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách, Ošetrovateľská starostlivosť v geriatrii II /; [rec. Jana Martinková, Melanie Beťková]. - 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015. - 84 s. - (Gerontologické ošetrovateľstvo). - ISBN 978-80-8082-918-6.
 4. Puteková S., Kabátová O., Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach, Nursing care for migrants in a refugee camp Dobová-Slovenia In: Clinical Social Work and Health Intervention - CSWHI. - ISSN 2076-9741. - Vol. 6, No. 1 (2016), s. 79-81.
 5. Kabátová O., Puteková S., Martinková J., Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach, Loneliness as a Risk Factor for Depression the Elderly In: Clinical Social Work and Health Intervention - CSWHI. - ISSN 2076-9741. - Vol. 6, No. 1 (2016), s. 54-58; [Vol. 7, issue 1 (2016), s. 48-52].
 6. Martinková J., Kabátová O., Puteková S., Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach, Factors affecting seniors’ attitudes to vaccination against influenza In: Kontakt. - ISSN 1212-4117. - Volume 19, Issue 1 (2017), s. e24-e28. – Spôsob prístupu: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1212411717300028
 7. Kabátová O., Puteková S., et al., Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach, Analysis of psychometric features of the Mini-Mental State Examination and the Montreal Cognitive Assessment methods In: Clinical Social Work and Health Intervention - CSWHI. - ISSN 2076-9741. - Vol. 7, No. 2 (2016), s. 62-69.
 8. Kabátová O., Puteková S., et al., Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach, Postoje a vedomosti sestier o problematike geriatrického veku = Nurses’ attitudes and knowledge of the geriatric age issue, In: Kontakt. - ISSN 1212-4117. - Roč. 18, č. 4 (2016), s. 243-248.

 

Projekty

 • ASFEU PROJEKT:
  Puteková, S. 009/2013/1.2/OPV, Inovatívne formy vzdelávania - geriatrické ošetrovateľstvo – spoluriešiteľ.