Skočiť na hlavný obsah

Mgr. Gabriela Doktorová, PhD.

E-mail
gabriela.doktorova@truni.sk

Mgr. Gabriela Doktorová, PhD. – na katedre ošetrovateľstva pôsobí od roku 2015 ako odborný asistent. Východiskom pre profesionálne zameranie je prax sestry v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti. V publikačnej činnosti sa venuje problematike ošetrovateľstva v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti. V rámci pedagogickej činnosti sa venuje ošetrovateľským technikám, ošetrovateľstvu v intenzívnej starostlivosti, prvej pomoci a resuscitácii. V klinickej praxi pôsobí na pracoviskách chirurgických odborov. Je spoluautorom vedeckej monografie „Adaptácia nástrojov merania v ošetrovateľstve“. Pôsobí ako inštruktor kurzov Prvej pomoci organizovaných SČK,  spolupracuje na organizovaní súťaže „Mladý záchranár“  a mobilných odberov krvi pod záštitou SČK. Ako dobrovoľník sa zúčastňuje na „ Dni záchrany života“.

Rok narodenia: 1972
Rok získania Ph.D.: 2015

 

Publikácie

  1. BOROŇOVÁ, J. – DOKTOROVÁ,G.: Využitie prediktívnych skórovacích systémov APACHE a LODS v intenzívnej starostlivosti o geriatrických pacientov. In: Adaptácia nástrojov merania v ošetrovateľstve . Vedecká monografia. Autor: Ľubica Ilievová, Jana Boroňová ; [rec. Gabriela Vörösová, Andrea Bratová, Miron Šramka]. - 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015. - 166 s. - (Gerontologické ošetrovateľstvo). - ISBN 978-80-8082-910-0.
  2. DOKTOROVÁ,G. :Minulosť a súčasnosť anestézie pri cisárskom reze z pohľadu sestry InOšetrovateľský obzor. - ISSN 1336-5606. - Roč. 13, č. 2 (2016), s. 46-49.
  3. DOKTOROVÁ,G. – BOROŇOVÁ, J: Sepsa, rizikové faktory a preventívne opatrenia v intenzívnej starostlivosti InHorizonty starostlivosti o zdravie. - Bratislava : Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, 2014. - ISBN 978-80-89702-10-7. - S. 57-70.
  4. DOKTOROVÁ,G: Využitie skórovacieho systému Apache v intenzívnej starostlivosti In: Nové trendy v ošetrovateľstve II.. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2015. - ISBN 978-80-8082-863-9. - CD-ROM; S. 36-37.
  5. DOKTOROVÁ, G. – BOROŇOVÁ, J. :Hodnotenie výsledkov prediktívneho skórovacieho systému Apache II u geriatrických pacientov v intenzívnej starostlivosti / InNové trendy v ošetrovateľstve II.. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2015. - ISBN 978-80-8082-864-6. - CD-ROM; S. 51-58.