Skočiť na hlavný obsah

Vedecko - výskumné aktivity

  Publikačná činnosť členov KOŠ 2023
  Publikačná činnosť členov KOŠ 2022
  Publikačná činnosť členov KOŠ 2021
  Publikačná činnosť členov KOŠ 2020
  Publikačná činnosť členov KOŠ 2019
  Významné ocenenia členov KOŠ

 

Archív

,,Nové trendy v ošetrovateľstve IX" - 2023
Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou

,,Nové trendy v ošetrovateľstve VIII" - 2022
Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou

,,Nové trendy v ošetrovateľstve VII" - 2021
Zborník abstraktov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou

,,Nové trendy v ošetrovateľstve VI" - 2019
Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou

,,Nové trendy v ošetrovateľstve V“  – 2018
Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou

,,Nové trendy v ošetrovateľstve IV“  – 2017
Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou

,,Nové trendy v ošetrovateľstve III“  – 2016
Zborník vedeckých prác z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou

,,Nové trendy v ošetrovateľstve II“ – 2015
Zborník abstraktov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou

 ,,Nové trendy v ošetrovateľstve II“ – 2015
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko – odbornej konferencie

 ,,Diagnóza v ošetrovateľstve – nové trendy v odbore“ – 2012
Zborník abstraktov z vedeckej konferencie

 

Výročné správy Katedry ošetrovateľstva