Skočiť na hlavný obsah

Vedecko - výskumné aktivity

  Publikačná činnosť členov KOŠ 2022
  Publikačná činnosť členov KOŠ 2021
  Publikačná činnosť členov KOŠ 2020
  Publikačná činnosť členov KOŠ 2019
  Významné ocenenia členov KOŠ

 

Archív

,,Nové trendy v ošetrovateľstve VII" - 2022
Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou

,,Nové trendy v ošetrovateľstve VII" - 2021
Zborník abstraktov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou

,,Nové trendy v ošetrovateľstve VI" - 2019
Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou

,,Nové trendy v ošetrovateľstve V“  – 2018
Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou

,,Nové trendy v ošetrovateľstve IV“  – 2017
Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou

,,Nové trendy v ošetrovateľstve III“  – 2016
Zborník vedeckých prác z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou

,,Nové trendy v ošetrovateľstve II“ – 2015
Zborník abstraktov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou

 ,,Nové trendy v ošetrovateľstve II“ – 2015
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko – odbornej konferencie

 ,,Diagnóza v ošetrovateľstve – nové trendy v odbore“ – 2012
Zborník abstraktov z vedeckej konferencie

 

Výročné správy Katedry ošetrovateľstva