Skočiť na hlavný obsah

Mgr. Eva Tomíková, MPH.

E-mail
eva.tomikova@truni.sk


Na Katedre ošetrovateľstva pôsobí ako odborný asistent od roku 2018. V rámci prednáškovej činnosti sa venuje ošetrovateľským technikám, psychiatrickému a pediatrickému ošetrovateľstvu a klinickej praxi. Jej publikačná a výskumná činnosť je zameraná predovšetkým na problematiku syndrómu frailty u seniorov a ošetrovanie chorých v terminálnom štádiu ochorenia. Je spoluautorkou vysokoškolskej učebnice Vybrané témy z ošetrovateľskej problematiky a tiež spoluautorkou monografie Základy multikultúrneho ošetrovateľstva.