• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Personálne zabezpečenie katedry

  Meno, Priezvisko, Tituly Č.m. Klapka E-mail
Vedúci katedry doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. 307 408 eva.mydlikova@truni.sk
Zástupca vedúcej katedry Mgr. Peter Patyi, PhD.  307 408 peter.patyi@truni.sk
Katedrový správca doc. PhDr. Martina Žáková, PhD.  205 407 martina.zakova@truni.sk
Sekretariát Mgr. Jana Ondrejková 204 406 jana.ondrejkova@truni.sk
         
 Zamestnanci prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. 333 456 jaroslav.slany@truni.sk
  doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD., F.R.S.A. 205 407 ondrej.botek@truni.sk
  prof. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD. 310 418 patricia.dobrikova@truni.sk
  doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD. 205 407 nadezda.kovalcikova@truni.sk
  doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD. 106 430 miriam.slana@truni.sk
  doc. PhDr. Marta Vaverčáková, PhD., MPH. 310 418 marta.vavercakova@truni.sk
  Mgr. Andrea Bánovčinová, PhD. 311 446 andrea.banovcinova@truni.sk
  Mgr. Michaela Hromková, PhD. 106 430 michaela.hromkova@truni.sk
  Mgr. Katarína Molnárová Letovancová, PhD. 106 430 katarina.molnarova.letovancova@truni.sk
Projektový zamestnanec Mgr. Dominika Lisá, PhD. 311 446 dominika.lisa@truni.sk
Externí zamestnanci JUDr. Tatiana Begányiová      tatiana.beganyiova@truni.sk
  Mgr. Marek Wiesenganger, PhD      marek.wiesenganger@truni.sk
  Mgr. et Mgr. Michal Zvarík, PhD     michal.zvarik@truni.sk
  doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.     barb.kovacova@gmail.com
         
Interní doktorandi Mgr. Martin Gál A107 426 martin.gal@tvu.sk
  Mgr. Barbora Kolková A107 426 barbora.kolkova@tvu.sk
  Mgr. Ľubica Nicolussi A107 426 lubica.nicolussi@tvu.sk
  Mgr. Sandra Silná A107 426 sandra.silna@tvu.sk