Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Personálne zabezpečenie katedry

  Meno, priezvisko, tituly Č.m. Klapka E-mail
vedúci katedry doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD. 331a 405 ondrej.botek@truni.sk
zástupca vedúceho katedry doc. PhDr. Martina Žáková, PhD. 205 407 martina.zakova@truni.sk
tajomník katedry doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD.  205 407 nadezda.kovalcikova@truni.sk
katedrový správca        
sekretariát Mgr. Jana Ondrejková 203 406 jana.ondrejkova@truni.sk
         
zamestnanci prof. Ing. Ladislav Bučko, PhD.  106 430 ladislav.bucko@truni.sk
  prof. PhDr. Jana Levická, PhD.  223 491 jana.levicka@truni.sk
  prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. 333 456 jaroslav.slany@truni.sk
  doc. PhDr. Mgr. Patrícia Dobríková, PhD. et PhD. 307 408 patricia.dobrikova@truni.sk
  doc. PhDr. Jana Keketiová, PhD. 310 418 jana.keketiova@truni.sk
  doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. 307 408 eva.mydlikova@truni.sk
  doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD.  106 430 miriam.slana@truni.sk
  doc. PhDr. Marta Vaverčáková, PhD., MPH. 310 418 marta.vavercakova@truni.sk
  Mgr. Andrea Bánovčinová, PhD. 223 491 andrea.banovcinova@truni.sk
  Mgr. Michaela Hromková, PhD. 106 430 michaela.hromkova@truni.sk
  PhDr. Andrej Kállay, PhD. 311 446 andrej.kallay@truni.sk
  PhDr. Zuzana Kráľová, PhD. 307 408 zuzana.kralova@truni.sk
  Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. 205 407 katarina.levicka@truni.sk
  Mgr. Peter Patyi, PhD. 311 446 peter.patyi@truni.sk
  Mgr. Dominika Uhnáková, PhD.  223 491 dominika.uhnakova@truni.sk
  Mgr. Katarína Letovancová, PhD. 106 430 katarina.molnarova.letovancova@truni.sk
         
Interní doktorandi Mgr. Beata Danišová A107 426 beata.danisova@tvu.sk
  Mgr.  Veronika Schmidtová A107 426 veronika.schmidtova@tvu.sk
  Mgr. Barbora Rajnáková A107 426 barbora.rajnakova@tvu.sk
  Mgr. Sandra Silná A107 426 sandra.silna@tvu.sk
  Mgr. Martin Gál A107 426 martin.gal@tvu.sk