• SK vlajka
 • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Mgr. Peter Patyi, PhD.

Mgr. Peter Patyi, PhD.

E-mail: 
peter.patyi@truni.sk
Telefón: 
+421 33 5939 408
Miestnosť: 
307

Mgr. Peter Patyi, PhD.  Odborný asistent na Katedre sociálnej práce Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. Svoj odborný záujem zameriava na oblasti forenznej sociálnej práce, sociálnej práce s mládežou a kvantitatívnym výskumným stratégiám v sociálnej práci. Výskumne sa dlhodobo venuje sociálnym aspektom extrémizmu a radikalizmu v slovenskej spoločnosti, sociálnej dezintegrácii, xenofóbii a rasizmu. Od r. 2004 pôsobil v niekoľkých mimovládnych organizáciách, ktoré svoju činnosť zameriavajú na ochranu ľudských práv a slobôd. Je koordinátorom študentskej vedeckej odbornej činnosti pre katedru sociálnej práce FZaSP TU.

Rok získania titulu Mgr.: 2011
Rok získania titulu PhD.: 2014

 

Publikácie:

 1. Patyi, P. 2017. Xenofóbia na Slovensku ako dôsledok štrukturálnej dezintegrácie obyvateľstva v novom miléniu. In: Res Socialis 2017. Sociálne práca v meniacej sa Európe – Social Work in Changing Europe. Trnava: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU. ISBN 978-80-568-0060-7
 2. Patyi, P. 2017. Multiculturalism in Europe as a Failing Idea? In: Multiculturalism in Social Work. Warszawa: Wydawnictwo Jedność w różnorodności, 2017. ISBN 978-83-947394-5-4
 3. Patyi, P., Rajnáková, B. 2017. Potreba transformácie sociálnych služieb v kontexte práce s mladistvými. In: Podpora člověka v jeho přirozeném prostředí. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2017. - ISBN 978-80-7421-121-8. - S. 183-190.
 4. Patyi, P., Levická, J. 2016.  Monitoring mizantropie a nepriateľských postojov v slovenskej spoločnosti. In: Lidská práva v proměnách času. - České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016. - ISBN 978-80-7394-583-1. - S. 39-51.
 5. Patyi, P., Levická, J., Legerský, D. 2015 Usefulness of the Theoretical Concept of Social Disintegration by Wilhelm Heitmeyer in the Slovak Social Work. In: Rethinking Social Action. - Pianoro : Medimond, 2015. - ISBN 978-88-7587-725-5. - S. 939-945.
 6. Patyi, P., Levická, J. 2014.  Attractiveness of right wing oriented movements and subcultures in modern society of the Slovak republic.
  In: Procedia - social and behavioral sciences. - ISSN 1877-0428. - Vol. 143 (2014), s. 832-837.

 

Granty – projekty:

 • APVV-16-0205 - „Identifikácia mechanizmov včasnej diagnostiky CAN syndrómu“. Trvanie projektu: 01.07.2017 – 30.06.2021. Poskytovateľ: MŠVVaŠ SR.  (spoluriešiteľ), www.minedu.sk
 • VEGA - „Identifikácia prejavov sociálnej rizikovosti rodín vo vybratých indikátoroch a ich vplyv na sociálne fungovanie rodiny“. Trvanie projektu: marec 2017 – december 2019.  (spoluriešiteľ), www.minedu.sk
 • APVV-0524-12 - „Identita sociálnej práce v podmienkach Slovenska“. Trvanie projektu: 01.10.2013 – 30.09.2017. Poskytovateľ: MŠVVaŠ SR. (spoluriešiteľ), www.minedu.sk
 • Projekt č. 10/TU/2015 - „Syndróm skupinovo orientovanej animozity v slovenskej spoločnosti“. Trvanie projektu: 01.05.2015 – 15.05.2016. Poskytovateľ: Trnavská Univerzita v Trnave. (spoluriešiteľ), www.truni.sk
 • Projekt č. 13/TU/13 - „Sociálne aspekty príťažlivosti pravicovo-extrémistických hnutí v SR“. Trvanie projektu: 01.05.2013 – 15.05.2014. Poskytovateľ: Trnavská Univerzita v Trnave.  (spoluriešiteľ), www.truni.sk
 • Projekt č. 13/TU/2014 - „Fenomén ostalgie v tzv. budovateľských obciach“. Trvanie projektu: 25.03.2014 – 15.04.2015. Poskytovateľ: Trnavská Univerzita v Trnave. (hlavný riešiteľ), www.truni.sk