• SK vlajka
 • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD., F.R.S.A.

doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD., F.R.S.A.

E-mail: 
ondrej.botek@truni.sk
Telefón: 
+421 33 5939 407
Miestnosť: 
205

doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD., F.R.S.A. Pôsobí na  Katedre sociálnej práce FZaSP na Trnavskej univerzite v Trnave a ako psychoterapeut v privátnej praxi. Zameriava sa najmä na sociálnu politiku, sociálne zabezpečenie a sociálnu ekonomiku v národnom i medzinárodnom kontexte, na sociálnu i psychoterapeutickú intervenciu, komunikáciu, interkulturálnu komunikáciu. V rokoch 2004-2012 pôsobil ako sociálny pracovník a manažér v projekte „House of Family“ v Phnom Penh, Kambodža. Pravidelne prednáša na univerzitách vo Viedni, Debrecíne, Ostrave, Katowiciach a v Kambodži. V roku 2017 obdržal za svoje pôsobenie v Kambodži štátne vyznamenanie Kambodžského kráľovstva (Officer) a v roku 2018 sa stal členom Royal Society of Arts v Londýne.


Rok získania titulu Mgr.: 1999
Rok získania titulu PhD.: 2002
Rok získania titulu Docent: 2007
Rok získania titulu F.R.S.A.: 2018

 

Publikácie:

 1. Botek, O.: Sociálna politika pre sociálnych pracovníkov. PNprint, Piešťany 2009. ISBN 978-80-970240-0-0
 2. Pyšný, L. - Balkó, Š. - Pyšná, J. - Petrů, D. - Balkó, I. - Botek, O. 2015. Motivation leading to eating disorders among young female athletes. In: Turkish Online Journal of Educational Technology. Volume 2015, August 2015, Pages 358-361
 3. Botek, O.: 20 years of transformation of social policy in Slovakia - current state and main challenges. In: Procedia - social and behavioral sciences. - ISSN 1877-0428. - Vol. 143 (2014), s. 852-856.
 4. Botek, O. et al: Transformation of society, social policy and social work in Slovakia.
  In: ERIS web journal. - ISSN 1804-0454. - Vol. 5, Issue 1 (2014), s. 29-39.
 5. Uno sguardo all´Europa. Scheda paese 4.: Slovacchia / Botek Ondrej 2010. In: In caduta libera : Rapporto 2010 su povertà ed esclusione sociale in Italia / Giuseppe Benvegnù-Pasini et al. - Bologna: Il Mulino, 2010. - ISBN 978-88-15-14633-5. - S. 86-88

Publikácie posledných 5 rokov:

 1. Botek, O. – Žáková, M. – Bánovčinová, A. Sociálna práca očami verejnosti - 1. vydanie. - Trnava: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, 2017. - 98 s. - ISBN 978-80-568-0028-7.
 2. Botek, O.: Social Policy and Social Economy in Slovakia. In: The Changing Faces of Social Economy across Europe. - Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen University Press, 2016. - ISBN 978-963-318-569-8. - S. 74-103
 3. Botek, O. – Bánovčinová, A.: Social work and poverty in Slovak Republic. In: Poverty and Social Work. - Ostrava: University of Ostrava, ERIS European Research Institute for Social Work, 2016. - ISBN 978-80-7464-891-5. - S. 85-108
 4. Schulze, W. – Botek, O.: Competent handling of psychological illness and stress at the workplace : Occupational Social Work in Germany. 1. Ausgabe. - Lage: Jacobs Verlag, 2017. - 152 s. - ISBN 978-3-89918-256-9
 5. Botek, O.:  A szociális munka törvénye - a szociális munka új korszaka Szlovákiában? / Ondrej Botek. In: Párbeszéd. - ISSN 2416-0474. - online; Vol. 4, No. 1 (2017), s. 1-5

 

Granty – projekty:

 • APVV-0524-12 - „Identita sociálnej práce v kontexte Slovenska“. Financovaný APVV. Trvanie projektu: 2013-2016. http://www.apvv.sk/databaza-financovanych-projektov. (spoluriešiteľ)
 • APVV-14-0646 - „Analýza potrieb sociálnej služby v oblasti včasnej intervencie v podmienkach Slovenska“. Financovaný APVV. Trvanie projektu: 2015-2018. http://www.apvv.sk/databaza-financovanych-projektov. (spoluriešiteľ)
 • APVV-16-0205 - „Identifikácia mechanizmov včasnej diagnostiky CAN syndrómu“. Financovaný APVV. Trvanie projektu: 2017-2021. http://www.apvv.sk/databaza-financovanych-projektov. (spoluriešiteľ)
 • Visegrad Fund - „Comparing the Experiences of People in their 50s and 60s of the Changes after the Fall of Communism”. Trvanie projektu: 2016. http://visegradfund.org. (hlavný riešiteľ za SR)
 • „Capacity building of Human Resource for Health in Slovakia for International Development Aid“ -    2010-1-SK1-LEO05-01565. Trvanie projektu: 01/10/2010 - 31/10/2012. (spoluriešiteľ)
 • SOWOSEC – „Socrates program“ – ukončené 2011, identifikačné číslo projektu: 217372 - IC - 12005 - 1 AT - ERASMUS - PROGUC – 1. (spoluriešiteľ)
 • NP XV – „Cielené odborné vzdelávanie zamestnancov úradov PSVaR, vzdelávací projekt“. Financovaný zo zdrojov ESF. Trvanie projektu: 2008-2009. http://www.esf.gov.sk/new/index.php?SMC=1&id=954. (spoluriešiteľ)