• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Informácie pre študentov

Študiný referát - kontakt

Mgr. Dušana Horváthová

033/5939449, dusana.horvathova@truni.sk

Odbor: Ošetrovateľstvo
Doktorandské štúdium
Špecializačné štúdium: Ošetrovateľská starostlivosť v komunite
Špecializačné štúdium: Anestéziológia a intenzívna starostlivosť

Ing. Zuzana Orelová

033/5939450, zuzana.orelova@truni.sk 

Odbor: Zdravotnícke vedy – laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Odbor: Verejné zdravotníctvo – magisterský stupeň
Ubytovanie

Tatiana Masnicová

033/5939450, tatiana.masnicova@truni.sk

Odbor: Sociálna práca
Odbor: Verejné zdravotníctvo – bakalársky stupeň
Špecializačné štúdium: Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve - Master of Public Health - MPH
Sociálne štipendium

 

 

Stránkové hodiny

Pondelok: 10.00 hod. – 12.00 hod.
Utorok:  10.00 hod. – 12.00 hod.  a  13.00 hod – 14.00 hod.
Streda: 09.00 hod. – 11.00 hod.  a  13.00 hod. – 14.00 hod.
Štvrtok: 10.00 hod. – 12.00 hod.
Piatok: nestránkový deň

 

Žiadosti ( zanechanie, prerušenie, sociálne štipendium)si prosím podávajte na podateľňu v budove RTU Hornopotočná 23

 

Aktuality

Svetový deň hospicovej a paliatívnej starostlivosti

Dňa 10.10. si pripomíname Svetový deň hospicovej a paliatívnej starostlivosti iniciovaný od roku 2005 na podnet charitatívnej organizácie Help the Hospices vo Veľkej Británii. Deň je určený na podporu hospicovej a paliatívnej starostlivosti na celom svete. Cieľom dňa je zvýšenie povedomia verejnosti, získanie finančných prostriedkov na podporu rozvoja hospicovej a paliatívnej starostlivosti, zvýšenie jej dostupnosti na celom svete a zameranie sa na potreby pacientov a opatrovateľov.

Prevzatia preukazov, prolongačných známok, potvrdení na AR 2020/21

Pri vstupe je treba dodržiavať bezpečnostné opatrenia pri COVID­‑19, dezinfekcia rúk, rúško na tvári, vlastné pero na podpis.

Preukaz študenta je treba aktivovať na prízemí rektorátu TU, Hornopotočná 23 alebo na železničnej stanici.

Potvrdenie o návšteve školy – treba vytlačiť z webovej stránky http://fzsp.truni.sk/tlaciva-vzory-ziadosti-vyhlasenia  vypísané priniesť na potvrdenie najviac v počte 5 ks.

Vydávanie bakalárskych a magisterských diplomov

Odovzdávanie bakalárskych a magisterských diplomov absolventom, ktorí úspešne  urobili štátne záverečné skúšky  v AR 2019/20 v 1. termíne, bude prebiehať formou osobného prevzatia na študijnom oddelení a to v čase:

23.06.2020 - 09.00 hod. - 11.00 hod. a 13.00 hod. - 15.30 hod.

24.06.2020 - 08.00 hod. - 11.00 hod.  a 13.00 hod. - 15.30 hod.

25.06.2020 - 13.00 hod. - 15.30 hod.

26.06.2020 - 08.00 hod. - 11 hod.

Predzápis a zápis predmetov na AR 2020/2021

Dobrý deň študenti, dávam do pozornosti dôležité informácie zápisu predmetov na AR 2020/2021, ktoré bude prebiehať v dvoch kolách.

Predzápis  Povinných (P), povinne voliteľných (PV), výberových (V), opakovaných predmetov (OP) a štátnicových predmetov-skúšok (ŠS)

na akademický rok 2020/2021   bude prebiehať  

24.4. 2020 8:00h. – 4.5.2020 7:59h.

Prihlás svoju študentskú vedeckú prácu na SVOČ – tento rok bude online !

Milí študenti, keďže sa vzhľadom na pandémiu tento rok neuskutoční štandardné fakultné kolo SVOČ, rozhodli sme sa, že vyhlásime online verziu. Študenti všetkých katedier môžu poslať svoj príspevok v podobe vedeckého článku spolu s prihláškou do 20.5.2020. Podrobné informácie Vám poskytnú fakultní koordinátori SVOČ.

Príspevky prejdú recenzným konaním a najlepšie budú ocenené štipendiom. Zo všetkých prác bude zostavený a publikovaný zborník vedeckých príspevkov SVOČ.

 

RNDr. Mgr. Jaroslava Brňová PhD.
prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť