• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Informácie pre študentov

Študiný referát - kontakt

Mgr. Dušana Horváthová

033/5939449, dusana.horvathova@truni.sk

Odbor: Ošetrovateľstvo
Doktorandské štúdium
Špecializačné štúdium: Ošetrovateľská starostlivosť v komunite
Špecializačné štúdium: Anestéziológia a intenzívna starostlivosť

Ing. Zuzana Orelová

033/5939450, zuzana.orelova@truni.sk 

Odbor: Zdravotnícke vedy – laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Odbor: Verejné zdravotníctvo – magisterský stupeň
Ubytovanie

Tatiana Masnicová

033/5939450, tatiana.masnicova@truni.sk

Odbor: Sociálna práca
Odbor: Verejné zdravotníctvo – bakalársky stupeň
Špecializačné štúdium: Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve - Master of Public Health - MPH
Sociálne štipendium

 

 

Stránkové hodiny

Pondelok:  09.00 hod. – 11.00 hod. a 13.00 hod. – 14.00 hod.
Utorok:   nestránkový deň
Streda:  09.00 hod. – 11.00 hod. a 13.00 hod. – 15.00 hod.
Štvrtok:  09.00 hod. – 11.00 hod.
Piatok:  nestránkový deň

 

Žiadosti ( zanechanie, prerušenie, sociálne štipendium) si prosím podávajte na podateľňu v budove RTU Hornopotočná 23, 918 43  Trnava

 

Aktuality

Dekanské voľno 20.9.2021

OZNAM
Dňa 20.9.2021 udeľujem d e k a n s k é   v o ľ n o
študentom a pedagógom TU FZaSP v Trnave,
ktorí sa zúčastnia na sv. omši Veni Sancte a na slávnostnej akadémii v sále Mariannum, pri príležitosti otvorenia nového akademického roku 2021/2022.

prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., v. r.
dekan fakulty

Svetový deň hospicovej a paliatívnej starostlivosti

Dňa 10.10. si pripomíname Svetový deň hospicovej a paliatívnej starostlivosti iniciovaný od roku 2005 na podnet charitatívnej organizácie Help the Hospices vo Veľkej Británii. Deň je určený na podporu hospicovej a paliatívnej starostlivosti na celom svete. Cieľom dňa je zvýšenie povedomia verejnosti, získanie finančných prostriedkov na podporu rozvoja hospicovej a paliatívnej starostlivosti, zvýšenie jej dostupnosti na celom svete a zameranie sa na potreby pacientov a opatrovateľov.

Prevzatia preukazov, prolongačných známok, potvrdení na AR 2020/21

Pri vstupe je treba dodržiavať bezpečnostné opatrenia pri COVID­‑19, dezinfekcia rúk, rúško na tvári, vlastné pero na podpis.

Preukaz študenta je treba aktivovať na prízemí rektorátu TU, Hornopotočná 23 alebo na železničnej stanici.

Potvrdenie o návšteve školy – treba vytlačiť z webovej stránky http://fzsp.truni.sk/tlaciva-vzory-ziadosti-vyhlasenia  vypísané priniesť na potvrdenie najviac v počte 5 ks.