• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Mgr. Ľubica Nicolussi

Mgr. Ľubica Nicolussi

E-mail: 
lubica.nicolussi@tvu.sk
Telefón: 
+421 33 5939 426
Miestnosť: 
A107

Mgr. Ľubica Nicolussi.Pôsobí ako interná doktorandka na Katedre sociálnej práce FZaSP na Trnavskej univerzite v Trnave. V rámci vyučovacieho procesu a predmetu Prax a Supervízia sprevádza študentov sociálnej práce do zariadení, ktoré poskytujú sociálne služby. V rámci svojho doktorandského štúdia sa zaoberá problematikou syndrómu CAN s konkrétnou špecializáciou na zanedbávanie detí. V rokoch 2015- 2016 absolvovala prax v domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici, v roku 2018 v Záujmovom združení rodina v Trnave. V roku 2018 pri príležitosti slávnostného otvorenia akademického roka 2018/2019 bola ocenená rektorom Trnavskej univerzity za dlhodobo vynikajúce študijné výsledky.

Rok získania titulu Bc.: 2016
Rok získania titulu Mgr.: 2018

 

Bakalárska práca: Problematika vplyvu vybraných sociálnych sietí na dospievajúcu mládež
Diplomová práca: Kvalita života ľudí s Crohnovou chorobou
Dizertačná práca: Zanedbávanie starostlivosti o dieťa v kontexte syndrómu CAN

 

Granty – projekty:

  • APVV-16-0205 - „Identifikácia mechanizmov včasnej diagnostiky CAN syndrómu“. (spoluriešiteľ)