Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Študijné informácie

  Rozvrh hodín

  Konzultačné hodiny KSP LS 2018 - 2019


Odporúčaný študijný plán (MAIS)

  Akademický Informačný Systém MAIS

Ročníkoví vedúci

  Ročníkoví vedúci KSP na akademický rok 2018 - 2019


Harmonogram akademického roka 2018 - 2019

  Harmonogram štúdia KSP na akademický rok 2018 - 2019

 
Odborná prax a Supervízia


Záverečné práce


Štátna záverečná skúška

Prihláška na štátnu záverečnú skúšku

Bakalárske štúdium - otázky ku štátnym záverečným skúškam

Magisterské štúdium - okruhy ku štátnym záverečným skúškam

Erasmus+
Katedrový koordinátor Erasmus+ je: Mgr. Michaela Hromková, PhD.
kancelária č.: 106, klapka: 430, email: michaela.hromkova@truni.sk


Katedra sociálnej práce na Facebooku
Katedru sociálnej práce môžete sledovať na FACEBOOKU