• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Koordinátor

  Meno, priezvisko, tituly Miestnosť Klapka E-mail
 koordinátor doc. PhDr. Marta Vaverčáková, PhD., MPH.  310 418  marta.vavercakova@truni.sk