Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Sekretariát dekana

  Meno, priezvisko, tituly Miestnosť Klapka E-mail
 dekanát  Ivana Nováková 334 444 ivana.novakova@truni.sk