• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Mgr. Jana Ondrejková

Mgr. Jana Ondrejková

E-mail: 
jana.ondrejkova@truni.sk
Telefón: 
+421 33 5939 406
Miestnosť: 
204

Mgr. Jana Ondrejková. Pôsobí ako administratívny pracovník na Katedre sociálnej práce na FZaSP TU na Trnavskej univerzite v Trnave.


Rok získania titulu Mgr.: 2008